Gå direkt till sidans innehåll

Antal skogliga nyckelbiotoper

Indikator SE. 3.2. 2

I skogen finns områden som är extra viktiga för hotade arter. Områdena kallas för nyckelbiotoper. Skogsstyrelsens definition på nyckelbiotop är: "En livsmiljö där man finner eller kan förväntas finna rödlistade arter." En rödlistad art innebär att artens framtida överlevnad är hotad.

Genom att skydda nyckelbiotoper är chansen större att skogen kan fortsätta ge människan rent vatten, bär och andra ekosystemtjänster.

Ackumulerat antal per år av Skogsstyrelsens registrerade nyckelbiotoper i skogar belägna i Botkyrka kommun

Datakälla: Skogsstyrelsen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
190 stycken (2019)
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-05-25