Gå direkt till sidans innehåll

Antal skogliga nyckelbiotoper

Indikator SE. 3.2. 2

I skogen finns områden som är extra viktiga för hotade arter. Områdena kallas för nyckelbiotoper. Skogsstyrelsens definition på nyckelbiotop är: "En livsmiljö där man finner eller kan förväntas finna rödlistade arter." En rödlistad art innebär att artens framtida överlevnad är hotad.

Genom att skydda nyckelbiotoper är chansen större att skogen kan fortsätta ge människan rent vatten, bär och andra ekosystemtjänster.

Ackumulerat antal per år av Skogsstyrelsens registrerade nyckelbiotoper i skogar belägna i Botkyrka kommun

Rad-id Antal skogliga nyckelbiotoper Senaste värdet (stycken) Datum

0

Antal skogliga nyckelbiotoper

 190

2019

1

Totalt

 190

2019

Datakälla: Skogsstyrelsen
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-05-25