Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.1.1.17

Växthusgasutsläpp per sektor

I Botkyrka kommun sker uppvärmning av bostäder till stor del med biobränsleeldad fjärrvärme eller genom värmepumpar. Dessutom är andelen bostäder som är anslutna till fjärrvärme förhållandevis hög i kommunen. Sammantaget medför det att uppvärmningen i kommunen genererar relativt låga utsläpp i jämförelse med andra kommuner.

Transporternas utsläpp är den dominerande källan till kommunens växthusgasutsläpp.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser per sektor i Botkyrka

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2-ekv/år)

0

Totalt

1990

363290

1

Totalt

2000

170450

2

Totalt

2005

157840

3

Totalt

2010

164550

4

Totalt

2011

153940

5

Totalt

2012

148140

6

Totalt

2013

143150

7

Totalt

2014

139410

8

Totalt

2015

138350

9

Totalt

2016

133710

10

Totalt

2017

122560

11

Totalt

2018

119460

12

Arbetsmaskiner

1990

9960,0

13

Arbetsmaskiner

2000

11036

14

Arbetsmaskiner

2005

11089

15

Arbetsmaskiner

2010

11256

16

Arbetsmaskiner

2011

12059

17

Arbetsmaskiner

2012

11923

18

Arbetsmaskiner

2013

12086

19

Arbetsmaskiner

2014

11332

20

Arbetsmaskiner

2015

11250

21

Arbetsmaskiner

2016

10278

22

Arbetsmaskiner

2017

9946,1

23

Arbetsmaskiner

2018

9328,6

24

Avfall och avlopp

1990

4826,1

25

Avfall och avlopp

2000

4625,2

26

Avfall och avlopp

2005

4598,3

27

Avfall och avlopp

2010

4540,1

28

Avfall och avlopp

2011

4545,5

29

Avfall och avlopp

2012

4521,9

30

Avfall och avlopp

2013

4510,5

31

Avfall och avlopp

2014

4497,2

32

Avfall och avlopp

2015

4402,4

33

Avfall och avlopp

2016

4369,7

34

Avfall och avlopp

2017

4386,0

35

Avfall och avlopp

2018

4383,9

36

Energiförsörjning

1990

196030

37

Energiförsörjning

2000

1205,1

38

Energiförsörjning

2005

1946,9

39

Energiförsörjning

2010

5640,5

40

Energiförsörjning

2011

1642,6

41

Energiförsörjning

2012

1348,0

42

Energiförsörjning

2013

1094,2

43

Energiförsörjning

2014

397,53

44

Energiförsörjning

2015

38,284

45

Energiförsörjning

2016

565,53

46

Energiförsörjning

2017

139,79

47

Energiförsörjning

2018

91,275

48

Industriprocesser

1990

8711,5

49

Industriprocesser

2000

13296

50

Industriprocesser

2005

5124,6

51

Industriprocesser

2010

9579,5

52

Industriprocesser

2011

6769,1

53

Industriprocesser

2012

6085,8

54

Industriprocesser

2013

4626,1

55

Industriprocesser

2014

4644,4

56

Industriprocesser

2015

4262,3

57

Industriprocesser

2016

4419,5

58

Industriprocesser

2017

3264,7

59

Industriprocesser

2018

3532,0

60

Jordbruk

1990

5950,1

61

Jordbruk

2000

5998,8

62

Jordbruk

2005

5113,4

63

Jordbruk

2010

5297,2

64

Jordbruk

2011

5272,9

65

Jordbruk

2012

5300,5

66

Jordbruk

2013

5252,7

67

Jordbruk

2014

5157,0

68

Jordbruk

2015

5645,2

69

Jordbruk

2016

5509,1

70

Jordbruk

2017

5617,7

71

Jordbruk

2018

5377,7

72

Lösningsmedelsanvändning

1990

3000,6

73

Lösningsmedelsanvändning

2000

9448,2

74

Lösningsmedelsanvändning

2005

12927

75

Lösningsmedelsanvändning

2010

13235

76

Lösningsmedelsanvändning

2011

12602

77

Lösningsmedelsanvändning

2012

14639

78

Lösningsmedelsanvändning

2013

14624

79

Lösningsmedelsanvändning

2014

14907

80

Lösningsmedelsanvändning

2015

14663

81

Lösningsmedelsanvändning

2016

14756

82

Lösningsmedelsanvändning

2017

14745

83

Lösningsmedelsanvändning

2018

14149

84

Transporter

1990

93129

85

Transporter

2000

96399

86

Transporter

2005

103120

87

Transporter

2010

108780

88

Transporter

2011

106360

89

Transporter

2012

99958

90

Transporter

2013

97151

91

Transporter

2014

95039

92

Transporter

2015

94808

93

Transporter

2016

90841

94

Transporter

2017

81545

95

Transporter

2018

79825

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Länsstyrelserna i samverkan)

Kommentar

Uppdaterad: 2020-11-24
Kontakt: