Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp per sektor

Indikator SE. 1.1. 17

I Botkyrka kommun sker uppvärmning av bostäder till stor del med biobränsleeldad fjärrvärme eller genom värmepumpar. Dessutom är andelen bostäder som är anslutna till fjärrvärme förhållandevis hög i kommunen. Sammantaget medför det att uppvärmningen i kommunen genererar relativt låga utsläpp i jämförelse med andra kommuner.

Transporternas utsläpp är den dominerande källan till kommunens växthusgasutsläpp.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser per sektor i Botkyrka

Rad-id Växthusgasutsläpp per sektor Senaste värdet (ton CO2-ekv/år) Datum

0

Totalt

 107390

2021

1

Transporter

 75369

2021

2

Arbetsmaskiner

 10054

2021

3

Produktanvändning

 9740,0

2021

4

Jordbruk

 4812,0

2021

5

Avfall och avlopp

 4109,0

2021

6

Energiförsörjning

 2246,0

2021

7

Industriprocesser

 1059,0

2021

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Länsstyrelserna i samverkan)
Uppdaterad: 2023-07-07