Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp per sektor

Indikator SE. 1.1. 17

I Botkyrka kommun sker uppvärmning av bostäder till stor del med biobränsleeldad fjärrvärme eller genom värmepumpar. Dessutom är andelen bostäder som är anslutna till fjärrvärme förhållandevis hög i kommunen. Sammantaget medför det att uppvärmningen i kommunen genererar relativt låga utsläpp i jämförelse med andra kommuner.

Transporternas utsläpp är den dominerande källan till kommunens växthusgasutsläpp.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser per sektor i Botkyrka

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2-ekv/år)

0

Totalt

1990

358970

1

Totalt

2000

166890

2

Totalt

2005

153960

3

Totalt

2010

161130

4

Totalt

2015

137560

5

Totalt

2016

133390

6

Totalt

2017

122590

7

Totalt

2018

121530

8

Totalt

2019

119030

9

Totalt

2020

108220

10

Totalt

2021

107390

11

Arbetsmaskiner

1990

10781

12

Arbetsmaskiner

2000

10487

13

Arbetsmaskiner

2005

10230

14

Arbetsmaskiner

2010

10170

15

Arbetsmaskiner

2015

10333

16

Arbetsmaskiner

2016

9449,0

17

Arbetsmaskiner

2017

9097,0

18

Arbetsmaskiner

2018

8824,0

19

Arbetsmaskiner

2019

9110,0

20

Arbetsmaskiner

2020

9331,0

21

Arbetsmaskiner

2021

10054

22

Avfall och avlopp

1990

4440,0

23

Avfall och avlopp

2000

4250,0

24

Avfall och avlopp

2005

4216,0

25

Avfall och avlopp

2010

4152,0

26

Avfall och avlopp

2015

4032,0

27

Avfall och avlopp

2016

4008,0

28

Avfall och avlopp

2017

4019,0

29

Avfall och avlopp

2018

4011,0

30

Avfall och avlopp

2019

4082,0

31

Avfall och avlopp

2020

4126,0

32

Avfall och avlopp

2021

4109,0

33

Energiförsörjning

1990

237380

34

Energiförsörjning

2000

29514

35

Energiförsörjning

2005

15770

36

Energiförsörjning

2010

11792

37

Energiförsörjning

2015

3269,0

38

Energiförsörjning

2016

3476,0

39

Energiförsörjning

2017

2939,0

40

Energiförsörjning

2018

2695,0

41

Energiförsörjning

2019

2357,0

42

Energiförsörjning

2020

2192,0

43

Energiförsörjning

2021

2246,0

44

Industriprocesser

1990

6941,0

45

Industriprocesser

2000

12131

46

Industriprocesser

2005

5049,0

47

Industriprocesser

2010

9462,0

48

Industriprocesser

2015

4251,0

49

Industriprocesser

2016

4324,0

50

Industriprocesser

2017

3156,0

51

Industriprocesser

2018

3423,0

52

Industriprocesser

2019

2872,0

53

Industriprocesser

2020

2236,0

54

Industriprocesser

2021

1059,0

55

Jordbruk

1990

5821,0

56

Jordbruk

2000

5767,0

57

Jordbruk

2005

4840,0

58

Jordbruk

2010

5048,0

59

Jordbruk

2015

5371,0

60

Jordbruk

2016

5238,0

61

Jordbruk

2017

5301,0

62

Jordbruk

2018

5055,0

63

Jordbruk

2019

4984,0

64

Jordbruk

2020

4905,0

65

Jordbruk

2021

4812,0

66

Produktanvändning

1990

2926,0

67

Produktanvändning

2000

10127

68

Produktanvändning

2005

12841

69

Produktanvändning

2010

13126

70

Produktanvändning

2015

14581

71

Produktanvändning

2016

14693

72

Produktanvändning

2017

14649

73

Produktanvändning

2018

13682

74

Produktanvändning

2019

12943

75

Produktanvändning

2020

10402

76

Produktanvändning

2021

9740,0

77

Transporter

1990

90669

78

Transporter

2000

94569

79

Transporter

2005

101020

80

Transporter

2010

107380

81

Transporter

2015

95724

82

Transporter

2016

92206

83

Transporter

2017

83429

84

Transporter

2018

83838

85

Transporter

2019

82685

86

Transporter

2020

75028

87

Transporter

2021

75369

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Länsstyrelserna i samverkan)
Uppdaterad: 2023-07-07