Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.1.1.17

Växthusgasutsläpp per sektor

I Botkyrka kommun sker uppvärmning av bostäder till stor del med biobränsleeldad fjärrvärme eller genom värmepumpar. Dessutom är andelen bostäder som är anslutna till fjärrvärme förhållandevis hög i kommunen. Sammantaget medför det att uppvärmningen i kommunen genererar relativt låga utsläpp i jämförelse med andra kommuner.

Transporternas utsläpp är den dominerande källan till kommunens växthusgasutsläpp.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser per sektor i Botkyrka

Rad-id Växthusgasutsläpp per sektor Senaste värdet (ton CO2-ekv/år) Datum

0

Totalt

 119460

2018

1

Transporter

 79825

2018

2

Lösningsmedelsanvändning

 14149

2018

3

Arbetsmaskiner

 9328,6

2018

4

Jordbruk

 5377,7

2018

5

Avfall och avlopp

 4383,9

2018

6

Industriprocesser

 3532,0

2018

7

Energiförsörjning

 91,275

2018

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Länsstyrelserna i samverkan)

Kommentar

Uppdaterad: 2020-11-24
Kontakt: