Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.1.1.15

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Här visas växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt produktionsperspektivet. Det innebär att de utsläpp som uppstår via vår konsumtion inte är inkluderade. Siffrorna anger växthusgasutsläpp inom kommunens gränser fördelat på antalet invånare.

Under 1990-talet och början av 2000-talet skedde stora förändringar av hur byggnaderna i Botkyrka värmdes upp. En stor mängd oljepannor ersattes av framför allt fjärrvärme och bergvärme. Samtidigt minskade användandet av fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen drastiskt. Detta är huvudorsakerna till att koldioxidutsläppen minskade under denna period.

Utsläppen per bil har minskat under mätperioden men samtidigt har bilparken blivit större. Det gör sammantaget att de totala koldioxidutsläppen från vägtrafiken i Botkyrka inte påtagligt har minskat under mätperioden.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med två år.

Växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt produktionsperspektivet. Det innebär att de utsläpp som uppstår via vår konsumtion inte är inkluderade. Siffrorna anger växthusgasutsläpp inom kommunens gränser fördelat på antalet invånare.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2-ekv/inv)

0

Totalt

1990

5,30

1

Totalt

2000

2,33

2

Totalt

2005

2,06

3

Totalt

2008

1,72

4

Totalt

2010

1,99

5

Totalt

2011

1,82

6

Totalt

2012

1,71

7

Totalt

2013

1,63

8

Totalt

2014

1,57

9

Totalt

2015

1,55

10

Totalt

2016

1,47

11

Totalt

2017

1,33

12

Totalt

2018

1,28

13

Växthusgasutsläpp per inv

1990

5,30

14

Växthusgasutsläpp per inv

2000

2,33

15

Växthusgasutsläpp per inv

2005

2,06

16

Växthusgasutsläpp per inv

2010

1,99

17

Växthusgasutsläpp per inv

2011

1,82

18

Växthusgasutsläpp per inv

2012

1,71

19

Växthusgasutsläpp per inv

2013

1,63

20

Växthusgasutsläpp per inv

2014

1,57

21

Växthusgasutsläpp per inv

2015

1,55

22

Växthusgasutsläpp per inv

2016

1,47

23

Växthusgasutsläpp per inv

2017

1,33

24

Växthusgasutsläpp per inv

2018

1,28

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Länsstyrelserna i samverkan)
Uppdaterad: 2020-11-24
Kontakt: