Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Indikator SE. 1.1. 15

Här visas växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt produktionsperspektivet. Det innebär att de utsläpp som uppstår via vår konsumtion inte är inkluderade. Siffrorna anger växthusgasutsläpp inom kommunens gränser fördelat på antalet invånare.

Under 1990-talet och början av 2000-talet skedde stora förändringar av hur byggnaderna i Botkyrka värmdes upp. En stor mängd oljepannor ersattes av framför allt fjärrvärme och bergvärme. Samtidigt minskade användandet av fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen drastiskt. Detta är huvudorsakerna till att koldioxidutsläppen minskade under denna period.

Utsläppen per bil har minskat under mätperioden men samtidigt har bilparken blivit större. Det gör sammantaget att de totala koldioxidutsläppen från vägtrafiken i Botkyrka inte påtagligt har minskat under mätperioden.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med två år.

Växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt produktionsperspektivet. Det innebär att de utsläpp som uppstår via vår konsumtion inte är inkluderade. Siffrorna anger växthusgasutsläpp inom kommunens gränser fördelat på antalet invånare.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2-ekv/inv)

0

Totalt

1990

359000

1

Totalt

2000

167000

2

Totalt

2005

154000

3

Totalt

2008

1,72

4

Totalt

2010

161000

5

Totalt

2015

138000

6

Totalt

2016

133000

7

Totalt

2017

123000

8

Totalt

2018

122000

9

Totalt

2019

119000

10

Totalt

2020

108000

11

Totalt

2021

107000

12

Växthusgasutsläpp per inv

1990

5,24

13

Växthusgasutsläpp per inv

2000

2,28

14

Växthusgasutsläpp per inv

2005

2,01

15

Växthusgasutsläpp per inv

2010

1,95

16

Växthusgasutsläpp per inv

2015

1,54

17

Växthusgasutsläpp per inv

2016

1,47

18

Växthusgasutsläpp per inv

2017

1,33

19

Växthusgasutsläpp per inv

2018

1,31

20

Växthusgasutsläpp per inv

2019

1,26

21

Växthusgasutsläpp per inv

2020

1,14

22

Växthusgasutsläpp per inv

2021

1,13

Datakälla: SMHI, nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Kommentar av utvecklingen

Uppdaterad: 2023-09-05