Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.1.1.20

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp

Här visas det konsumtionsbaserade växthusgasutsläppet per invånare beräknat i koldioxidekvivalenter. Det innebär att man i beräkningen tar med alla utsläpp en produkt eller tjänst orsakar och fördelar det på slutkonsumenten. Om en produkt tillverkas utomlands och sedan säljs i Sverige, räknas också utsläppen som sker i tillverkningslandet.

Beräkningarna för de konsumtionsbaserade koldioxidutsläppen baseras på en teoretisk modell vilket gör att utsläppssiffrorna är något osäkra. Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Växthusgasutsläpp per invånare beräknat i ton koldioxidekvivalenter

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/person)

0

Totalt

1993

11,5

1

Totalt

1994

11,8

2

Totalt

1995

11,7

3

Totalt

1996

12,0

4

Totalt

1997

11,3

5

Totalt

1998

11,7

6

Totalt

1999

11,6

7

Totalt

2000

11,2

8

Totalt

2001

10,7

9

Totalt

2002

11,1

10

Totalt

2003

12,2

11

Totalt

2004

12,2

12

Totalt

2005

12,2

13

Totalt

2006

12,8

14

Totalt

2007

12,4

15

Totalt

2008

11,9

16

Totalt

2008

10,9

17

Totalt

2009

10,8

18

Totalt

2009

9,23

19

Totalt

2010

12,3

20

Totalt

2010

10,5

21

Totalt

2011

12,0

22

Totalt

2011

10,6

23

Totalt

2012

11,1

24

Totalt

2012

9,77

25

Totalt

2013

10,8

26

Totalt

2013

9,55

27

Totalt

2014

8,99

28

Totalt

2015

8,81

29

Totalt

2016

8,54

30

Totalt

2017

8,20

31

Totalt

2018

8,06

32

Växthusgasutsläpp i Sverige

1993

6,19

33

Växthusgasutsläpp i Sverige

1994

6,22

34

Växthusgasutsläpp i Sverige

1995

6,00

35

Växthusgasutsläpp i Sverige

1996

6,25

36

Växthusgasutsläpp i Sverige

1997

5,75

37

Växthusgasutsläpp i Sverige

1998

5,83

38

Växthusgasutsläpp i Sverige

1999

5,56

39

Växthusgasutsläpp i Sverige

2000

5,31

40

Växthusgasutsläpp i Sverige

2001

5,22

41

Växthusgasutsläpp i Sverige

2002

5,27

42

Växthusgasutsläpp i Sverige

2003

5,35

43

Växthusgasutsläpp i Sverige

2004

5,22

44

Växthusgasutsläpp i Sverige

2005

4,93

45

Växthusgasutsläpp i Sverige

2006

4,78

46

Växthusgasutsläpp i Sverige

2007

4,67

47

Växthusgasutsläpp i Sverige

2008

4,39

48

Växthusgasutsläpp i Sverige

2009

4,25

49

Växthusgasutsläpp i Sverige

2010

4,55

50

Växthusgasutsläpp i Sverige

2011

4,13

51

Växthusgasutsläpp i Sverige

2012

3,90

52

Växthusgasutsläpp i Sverige

2013

3,90

53

Växthusgasutsläpp utomlands

1993

5,26

54

Växthusgasutsläpp utomlands

1994

5,60

55

Växthusgasutsläpp utomlands

1995

5,68

56

Växthusgasutsläpp utomlands

1996

5,77

57

Växthusgasutsläpp utomlands

1997

5,54

58

Växthusgasutsläpp utomlands

1998

5,91

59

Växthusgasutsläpp utomlands

1999

6,04

60

Växthusgasutsläpp utomlands

2000

5,92

61

Växthusgasutsläpp utomlands

2001

5,52

62

Växthusgasutsläpp utomlands

2002

5,88

63

Växthusgasutsläpp utomlands

2003

6,90

64

Växthusgasutsläpp utomlands

2004

7,00

65

Växthusgasutsläpp utomlands

2005

7,29

66

Växthusgasutsläpp utomlands

2006

8,00

67

Växthusgasutsläpp utomlands

2007

7,75

68

Växthusgasutsläpp utomlands

2008

7,45

69

Växthusgasutsläpp utomlands

2009

6,54

70

Växthusgasutsläpp utomlands

2010

7,67

71

Växthusgasutsläpp utomlands

2011

7,71

72

Växthusgasutsläpp utomlands

2012

7,19

73

Växthusgasutsläpp utomlands

2013

6,95

Datakälla: SCB: Nationalräkenskaper, Miljöräkenskaper och Handelsstatistik (varor och tjänster).
Uppdaterad: 2020-01-07
Kontakt: