Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.7.6.1

Slamkvalitet

Slam är en restprodukt som avskiljs vid avloppsreningen i Himmerfjärdsverket. Om det innehåller tillräckligt låga halter av metaller och andra miljögifter kan det användas som gödsel på åkrar. Därmed minskar behovet av att bryta fosfor i gruvor för att framställa konstgödsel. Fosfor är en ändlig resurs och är ett viktigt näringsämne för grödors tillväxt.

Tungmetaller och organiska miljögifter i reningsverkens slam avspeglar kemikalieanvändningen i samhället. För att man ska få ett högkvalitativt slam, med få kemikalier i låga halter, är det viktigt att alla delar av samhället minimerar sina utsläpp av kemikalier via avloppet.

Metaller och organiska miljögifter i avloppsslammet

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg slam)

0

Arsenik (As)

2005

0

1

Arsenik (As)

2006

0

2

Arsenik (As)

2007

0

3

Arsenik (As)

2008

0

4

Arsenik (As)

2009

2,8

5

Arsenik (As)

2010

5,6

6

Arsenik (As)

2011

3,8

7

Arsenik (As)

2012

3,5

8

Arsenik (As)

2013

2,7

9

Bly (Pb)

2005

23

10

Bly (Pb)

2006

27

11

Bly (Pb)

2007

23

12

Bly (Pb)

2008

25

13

Bly (Pb)

2009

17

14

Bly (Pb)

2010

16

15

Bly (Pb)

2011

14

16

Bly (Pb)

2012

17

17

Bly (Pb)

2013

12

18

Bly (Pb)

2014

13,1

19

Bly (Pb)

2015

13

20

Bly (Pb)

2016

13

21

Bly (Pb)

2017

13,1

22

Bly (Pb)

2018

11,7

23

Bly (Pb)

2019

12,6

24

Kadmium (Cd)

2005

0,89

25

Kadmium (Cd)

2006

0,8

26

Kadmium (Cd)

2007

0,73

27

Kadmium (Cd)

2008

0,78

28

Kadmium (Cd)

2009

0,67

29

Kadmium (Cd)

2010

0,72

30

Kadmium (Cd)

2011

0,66

31

Kadmium (Cd)

2012

0,65

32

Kadmium (Cd)

2013

0,7

33

Kadmium (Cd)

2014

0,8

34

Kadmium (Cd)

2015

0,7

35

Kadmium (Cd)

2016

0,59

36

Kadmium (Cd)

2017

0,63

37

Kadmium (Cd)

2018

0,6

38

Kadmium (Cd)

2019

0,61

39

Kobolt (Co)

2005

7,9

40

Kobolt (Co)

2006

10

41

Kobolt (Co)

2007

9,2

42

Kobolt (Co)

2008

9,1

43

Kobolt (Co)

2009

8,2

44

Kobolt (Co)

2010

8,6

45

Kobolt (Co)

2011

7,6

46

Kobolt (Co)

2012

6,4

47

Kobolt (Co)

2013

5,2

48

Kobolt (Co)

2014

5,5

49

Kobolt (Co)

2015

6

50

Kobolt (Co)

2016

6

51

Kobolt (Co)

2017

6

52

Kobolt (Co)

2018

4,4

53

Kobolt (Co)

2019

3,2

54

Koppar (Cu)

2005

290

55

Koppar (Cu)

2006

300

56

Koppar (Cu)

2007

300

57

Koppar (Cu)

2008

329

58

Koppar (Cu)

2009

313

59

Koppar (Cu)

2010

330

60

Koppar (Cu)

2011

318

61

Koppar (Cu)

2012

298

62

Koppar (Cu)

2013

298

63

Koppar (Cu)

2014

322

64

Koppar (Cu)

2015

320

65

Koppar (Cu)

2016

304

66

Koppar (Cu)

2017

299

67

Koppar (Cu)

2018

293

68

Koppar (Cu)

2019

295

69

Krom (Cr)

2005

34

70

Krom (Cr)

2006

32

71

Krom (Cr)

2007

30

72

Krom (Cr)

2008

34

73

Krom (Cr)

2009

29

74

Krom (Cr)

2010

28

75

Krom (Cr)

2011

27

76

Krom (Cr)

2012

25

77

Krom (Cr)

2013

22

78

Krom (Cr)

2014

23

79

Krom (Cr)

2015

24

80

Krom (Cr)

2016

25

81

Krom (Cr)

2017

23

82

Krom (Cr)

2018

21,6

83

Krom (Cr)

2019

23,9

84

Kvicksilver (Hg)

2005

0,7

85

Kvicksilver (Hg)

2006

0,64

86

Kvicksilver (Hg)

2007

0,9

87

Kvicksilver (Hg)

2008

0,7

88

Kvicksilver (Hg)

2009

0,63

89

Kvicksilver (Hg)

2010

0,53

90

Kvicksilver (Hg)

2011

0,48

91

Kvicksilver (Hg)

2012

0,47

92

Kvicksilver (Hg)

2013

0,48

93

Kvicksilver (Hg)

2014

0,43

94

Kvicksilver (Hg)

2015

0,43

95

Kvicksilver (Hg)

2016

0,43

96

Kvicksilver (Hg)

2017

0,4

97

Kvicksilver (Hg)

2018

0,36

98

Kvicksilver (Hg)

2019

0,37

99

Mangan (Mn)

2005

190

100

Mangan (Mn)

2006

220

101

Mangan (Mn)

2007

210

102

Mangan (Mn)

2008

205

103

Mangan (Mn)

2009

180

104

Mangan (Mn)

2010

205

105

Mangan (Mn)

2011

190

106

Mangan (Mn)

2012

190

107

Mangan (Mn)

2013

180

108

Mangan (Mn)

2014

185

109

Mangan (Mn)

2015

165

110

Mangan (Mn)

2016

160

111

Mangan (Mn)

2017

165

112

Mangan (Mn)

2018

155

113

Mangan (Mn)

2019

171

114

Nickel (Ni)

2005

20

115

Nickel (Ni)

2006

25

116

Nickel (Ni)

2007

24

117

Nickel (Ni)

2008

28

118

Nickel (Ni)

2009

26

119

Nickel (Ni)

2010

24

120

Nickel (Ni)

2011

24

121

Nickel (Ni)

2012

24

122

Nickel (Ni)

2013

21

123

Nickel (Ni)

2014

20

124

Nickel (Ni)

2015

24

125

Nickel (Ni)

2016

22

126

Nickel (Ni)

2017

21

127

Nickel (Ni)

2018

20,6

128

Nickel (Ni)

2019

18

129

Nonylfenol

2005

20

130

Nonylfenol

2006

14

131

Nonylfenol

2007

18

132

Nonylfenol

2008

17

133

Nonylfenol

2009

13

134

Nonylfenol

2010

15

135

Nonylfenol

2011

12

136

Nonylfenol

2012

11

137

Nonylfenol

2013

9,6

138

Nonylfenol

2014

9,9

139

Nonylfenol

2015

6,6

140

Nonylfenol

2016

7,3

141

Nonylfenol

2017

8,1

142

Nonylfenol

2018

4,8

143

Nonylfenol

2019

5,6

144

PAH

2005

0,84

145

PAH

2006

0,43

146

PAH

2007

0,53

147

PAH

2008

1,3

148

PAH

2009

1,2

149

PAH

2010

1,17

150

PAH

2011

0,7

151

PAH

2012

0,7

152

PAH

2013

0,55

153

PAH

2014

0,64

154

PAH

2015

0,64

155

PAH

2016

0,44

156

PAH

2017

0,49

157

PAH

2018

0,43

158

PAH

2019

0,52

159

PCB

2005

0,072

160

PCB

2006

0,06

161

PCB

2007

0,061

162

PCB

2008

0,068

163

PCB

2009

0,063

164

PCB

2010

0,078

165

PCB

2011

0,048

166

PCB

2012

0,047

167

PCB

2013

0,038

168

PCB

2014

0,053

169

PCB

2015

0,055

170

PCB

2016

0,071

171

PCB

2017

0,005

172

PCB

2018

0,017

173

PCB

2019

0,018

174

Silver (Ag)

2005

4,4

175

Silver (Ag)

2006

3

176

Silver (Ag)

2007

1,9

177

Silver (Ag)

2008

2,3

178

Silver (Ag)

2009

1,8

179

Silver (Ag)

2010

1,8

180

Silver (Ag)

2011

1,3

181

Silver (Ag)

2012

1,2

182

Silver (Ag)

2013

1,3

183

Silver (Ag)

2014

1,3

184

Silver (Ag)

2015

1,5

185

Silver (Ag)

2016

1,5

186

Silver (Ag)

2017

1,6

187

Silver (Ag)

2018

1,4

188

Silver (Ag)

2019

1,4

189

Tenn (Sn)

2005

13

190

Tenn (Sn)

2006

15

191

Tenn (Sn)

2007

15

192

Tenn (Sn)

2008

16

193

Tenn (Sn)

2009

14

194

Tenn (Sn)

2010

14

195

Tenn (Sn)

2011

18

196

Tenn (Sn)

2012

12

197

Tenn (Sn)

2013

12

198

Tenn (Sn)

2015

12

199

Tenn (Sn)

2016

14

200

Tenn (Sn)

2017

14

201

Tenn (Sn)

2018

12,8

202

Tenn (Sn)

2019

12

203

Zink (Zn)

2005

650

204

Zink (Zn)

2006

660

205

Zink (Zn)

2007

710

206

Zink (Zn)

2008

716

207

Zink (Zn)

2009

608

208

Zink (Zn)

2010

668

209

Zink (Zn)

2011

638

210

Zink (Zn)

2012

569

211

Zink (Zn)

2013

553

212

Zink (Zn)

2014

585

213

Zink (Zn)

2015

613

214

Zink (Zn)

2016

590

215

Zink (Zn)

2017

581

216

Zink (Zn)

2018

536

217

Zink (Zn)

2019

489

Datakälla: SYVAB, Miljörapport
Uppdaterad: 2020-11-02
Kontakt: