Gå direkt till sidans innehåll

Slamkvalitet

Indikator SE. 7.6. 1

Slam är en restprodukt som avskiljs vid avloppsreningen i Himmerfjärdsverket. Om det innehåller tillräckligt låga halter av metaller och andra miljögifter kan det användas som gödsel på åkrar. Därmed minskar behovet av att bryta fosfor i gruvor för att framställa konstgödsel. Fosfor är en ändlig resurs och är ett viktigt näringsämne för grödors tillväxt.

Tungmetaller och organiska miljögifter i reningsverkens slam avspeglar kemikalieanvändningen i samhället. För att man ska få ett högkvalitativt slam, med få kemikalier i låga halter, är det viktigt att alla delar av samhället minimerar sina utsläpp av kemikalier via avloppet.

Metaller och organiska miljögifter i avloppsslammet

Datakälla: SYVAB, Miljörapport
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-10-12