Gå direkt till sidans innehåll

Slamkvalitet

Indikator SE. 7.6. 1

Slam är en restprodukt som avskiljs vid avloppsreningen i Himmerfjärdsverket. Om det innehåller tillräckligt låga halter av metaller och andra miljögifter kan det användas som gödsel på åkrar. Därmed minskar behovet av att bryta fosfor i gruvor för att framställa konstgödsel. Fosfor är en ändlig resurs och är ett viktigt näringsämne för grödors tillväxt.

Tungmetaller och organiska miljögifter i reningsverkens slam avspeglar kemikalieanvändningen i samhället. För att man ska få ett högkvalitativt slam, med få kemikalier i låga halter, är det viktigt att alla delar av samhället minimerar sina utsläpp av kemikalier via avloppet.

Metaller och organiska miljögifter i avloppsslammet

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg slam)

0

Arsenik (As)

2005

0

1

Arsenik (As)

2006

0

2

Arsenik (As)

2007

0

3

Arsenik (As)

2008

0

4

Arsenik (As)

2009

2,8

5

Arsenik (As)

2010

5,6

6

Arsenik (As)

2011

3,8

7

Arsenik (As)

2012

3,5

8

Arsenik (As)

2013

2,7

9

Arsenik (As)

2020

2,7

10

Bly (Pb)

2005

23

11

Bly (Pb)

2006

27

12

Bly (Pb)

2007

23

13

Bly (Pb)

2008

25

14

Bly (Pb)

2009

17

15

Bly (Pb)

2010

16

16

Bly (Pb)

2011

14

17

Bly (Pb)

2012

17

18

Bly (Pb)

2013

12

19

Bly (Pb)

2014

13,1

20

Bly (Pb)

2015

13

21

Bly (Pb)

2016

13

22

Bly (Pb)

2017

13,1

23

Bly (Pb)

2018

11,7

24

Bly (Pb)

2019

12,6

25

Bly (Pb)

2020

12,7

26

Kadmium (Cd)

2005

0,89

27

Kadmium (Cd)

2006

0,8

28

Kadmium (Cd)

2007

0,73

29

Kadmium (Cd)

2008

0,78

30

Kadmium (Cd)

2009

0,67

31

Kadmium (Cd)

2010

0,72

32

Kadmium (Cd)

2011

0,66

33

Kadmium (Cd)

2012

0,65

34

Kadmium (Cd)

2013

0,7

35

Kadmium (Cd)

2014

0,8

36

Kadmium (Cd)

2015

0,7

37

Kadmium (Cd)

2016

0,59

38

Kadmium (Cd)

2017

0,63

39

Kadmium (Cd)

2018

0,6

40

Kadmium (Cd)

2019

0,61

41

Kadmium (Cd)

2020

0,66

42

Kobolt (Co)

2005

7,9

43

Kobolt (Co)

2006

10

44

Kobolt (Co)

2007

9,2

45

Kobolt (Co)

2008

9,1

46

Kobolt (Co)

2009

8,2

47

Kobolt (Co)

2010

8,6

48

Kobolt (Co)

2011

7,6

49

Kobolt (Co)

2012

6,4

50

Kobolt (Co)

2013

5,2

51

Kobolt (Co)

2014

5,5

52

Kobolt (Co)

2015

6

53

Kobolt (Co)

2016

6

54

Kobolt (Co)

2017

6

55

Kobolt (Co)

2018

4,4

56

Kobolt (Co)

2019

3,2

57

Kobolt (Co)

2020

3,6

58

Koppar (Cu)

2005

290

59

Koppar (Cu)

2006

300

60

Koppar (Cu)

2007

300

61

Koppar (Cu)

2008

329

62

Koppar (Cu)

2009

313

63

Koppar (Cu)

2010

330

64

Koppar (Cu)

2011

318

65

Koppar (Cu)

2012

298

66

Koppar (Cu)

2013

298

67

Koppar (Cu)

2014

322

68

Koppar (Cu)

2015

320

69

Koppar (Cu)

2016

304

70

Koppar (Cu)

2017

299

71

Koppar (Cu)

2018

293

72

Koppar (Cu)

2019

295

73

Koppar (Cu)

2020

312

74

Krom (Cr)

2005

34

75

Krom (Cr)

2006

32

76

Krom (Cr)

2007

30

77

Krom (Cr)

2008

34

78

Krom (Cr)

2009

29

79

Krom (Cr)

2010

28

80

Krom (Cr)

2011

27

81

Krom (Cr)

2012

25

82

Krom (Cr)

2013

22

83

Krom (Cr)

2014

23

84

Krom (Cr)

2015

24

85

Krom (Cr)

2016

25

86

Krom (Cr)

2017

23

87

Krom (Cr)

2018

21,6

88

Krom (Cr)

2019

23,9

89

Krom (Cr)

2020

23,4

90

Kvicksilver (Hg)

2005

0,7

91

Kvicksilver (Hg)

2006

0,64

92

Kvicksilver (Hg)

2007

0,9

93

Kvicksilver (Hg)

2008

0,7

94

Kvicksilver (Hg)

2009

0,63

95

Kvicksilver (Hg)

2010

0,53

96

Kvicksilver (Hg)

2011

0,48

97

Kvicksilver (Hg)

2012

0,47

98

Kvicksilver (Hg)

2013

0,48

99

Kvicksilver (Hg)

2014

0,43

100

Kvicksilver (Hg)

2015

0,43

101

Kvicksilver (Hg)

2016

0,43

102

Kvicksilver (Hg)

2017

0,4

103

Kvicksilver (Hg)

2018

0,36

104

Kvicksilver (Hg)

2019

0,37

105

Kvicksilver (Hg)

2020

0,5

106

Mangan (Mn)

2005

190

107

Mangan (Mn)

2006

220

108

Mangan (Mn)

2007

210

109

Mangan (Mn)

2008

205

110

Mangan (Mn)

2009

180

111

Mangan (Mn)

2010

205

112

Mangan (Mn)

2011

190

113

Mangan (Mn)

2012

190

114

Mangan (Mn)

2013

180

115

Mangan (Mn)

2014

185

116

Mangan (Mn)

2015

165

117

Mangan (Mn)

2016

160

118

Mangan (Mn)

2017

165

119

Mangan (Mn)

2018

155

120

Mangan (Mn)

2019

171

121

Mangan (Mn)

2020

178

122

Nickel (Ni)

2005

20

123

Nickel (Ni)

2006

25

124

Nickel (Ni)

2007

24

125

Nickel (Ni)

2008

28

126

Nickel (Ni)

2009

26

127

Nickel (Ni)

2010

24

128

Nickel (Ni)

2011

24

129

Nickel (Ni)

2012

24

130

Nickel (Ni)

2013

21

131

Nickel (Ni)

2014

20

132

Nickel (Ni)

2015

24

133

Nickel (Ni)

2016

22

134

Nickel (Ni)

2017

21

135

Nickel (Ni)

2018

20,6

136

Nickel (Ni)

2019

18

137

Nickel (Ni)

2020

18,7

138

Nonylfenol

2005

20

139

Nonylfenol

2006

14

140

Nonylfenol

2007

18

141

Nonylfenol

2008

17

142

Nonylfenol

2009

13

143

Nonylfenol

2010

15

144

Nonylfenol

2011

12

145

Nonylfenol

2012

11

146

Nonylfenol

2013

9,6

147

Nonylfenol

2014

9,9

148

Nonylfenol

2015

6,6

149

Nonylfenol

2016

7,3

150

Nonylfenol

2017

8,1

151

Nonylfenol

2018

4,8

152

Nonylfenol

2019

5,6

153

Nonylfenol

2020

4

154

PAH

2005

0,84

155

PAH

2006

0,43

156

PAH

2007

0,53

157

PAH

2008

1,3

158

PAH

2009

1,2

159

PAH

2010

1,17

160

PAH

2011

0,7

161

PAH

2012

0,7

162

PAH

2013

0,55

163

PAH

2014

0,64

164

PAH

2015

0,64

165

PAH

2016

0,44

166

PAH

2017

0,49

167

PAH

2018

0,43

168

PAH

2019

0,52

169

PAH

2020

0,44

170

PCB

2005

0,072

171

PCB

2006

0,06

172

PCB

2007

0,061

173

PCB

2008

0,068

174

PCB

2009

0,063

175

PCB

2010

0,078

176

PCB

2011

0,048

177

PCB

2012

0,047

178

PCB

2013

0,038

179

PCB

2014

0,053

180

PCB

2015

0,055

181

PCB

2016

0,071

182

PCB

2017

0,005

183

PCB

2018

0,017

184

PCB

2019

0,018

185

PCB

2020

0,015

186

Silver (Ag)

2005

4,4

187

Silver (Ag)

2006

3

188

Silver (Ag)

2007

1,9

189

Silver (Ag)

2008

2,3

190

Silver (Ag)

2009

1,8

191

Silver (Ag)

2010

1,8

192

Silver (Ag)

2011

1,3

193

Silver (Ag)

2012

1,2

194

Silver (Ag)

2013

1,3

195

Silver (Ag)

2014

1,3

196

Silver (Ag)

2015

1,5

197

Silver (Ag)

2016

1,5

198

Silver (Ag)

2017

1,6

199

Silver (Ag)

2018

1,4

200

Silver (Ag)

2019

1,4

201

Silver (Ag)

2020

1,6

202

Tenn (Sn)

2005

13

203

Tenn (Sn)

2006

15

204

Tenn (Sn)

2007

15

205

Tenn (Sn)

2008

16

206

Tenn (Sn)

2009

14

207

Tenn (Sn)

2010

14

208

Tenn (Sn)

2011

18

209

Tenn (Sn)

2012

12

210

Tenn (Sn)

2013

12

211

Tenn (Sn)

2015

12

212

Tenn (Sn)

2016

14

213

Tenn (Sn)

2017

14

214

Tenn (Sn)

2018

12,8

215

Tenn (Sn)

2019

12

216

Tenn (Sn)

2020

12

217

Zink (Zn)

2005

650

218

Zink (Zn)

2006

660

219

Zink (Zn)

2007

710

220

Zink (Zn)

2008

716

221

Zink (Zn)

2009

608

222

Zink (Zn)

2010

668

223

Zink (Zn)

2011

638

224

Zink (Zn)

2012

569

225

Zink (Zn)

2013

553

226

Zink (Zn)

2014

585

227

Zink (Zn)

2015

613

228

Zink (Zn)

2016

590

229

Zink (Zn)

2017

581

230

Zink (Zn)

2018

536

231

Zink (Zn)

2019

489

232

Zink (Zn)

2020

488

Datakälla: SYVAB, Miljörapport
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-10-12