Köldmedier

Köldmedier kallas ämnen som transporterar kyla eller värme i ett slutet system. De används bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar.

Läckage av köldmedier kan påverka klimatet och ozonskiktet negativt. Därför gäller speciella regler för hur köldmedierna får hanteras. Köldmedier som innehåller klor, till exempel CFC och HCFC, bryter ned jordens skyddande ozonlager vilket medför att stark UV-strålning når jorden och ökar risken för hudcancer och att växter skadas. Gruppen CFC är idag förbjuden och det är förbjudet att fylla på aggregat med HCFC. Dessa ämnen har oftast ersatts med ämnen ur gruppen HFC. Det är en ämnesgrupp som inte bryter ner ozonskiktet, men vissa av dessa ämnen är växthusgaser som bidrar till att öka växthuseffekten.

Indikatorer

Installerad köldmediemängd

IndikatorSE.7.2.1 Mängd (kg) köldmedier som finns installerad i fastigheter i Botkyrka
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1998
Senaste värdet: 9722 kg2017

Användning av köldmedium

IndikatorSE.7.2.2 Andel HCFC och HFC i procent av den totala mängden köldmedium
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 120 %2017
Delområde SE.7.2
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2019-06-26
Miljöbarometern