Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.7.6.2

Kvalitet på renat avloppsvatten

Här visas halter av tungmetaller i utgående vatten från Himmerfjärdsverket.

Halter av tungmetaller i utgående vatten från Himmerfjärdsverket

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bly (Pb)

2005

0,28

1

Bly (Pb)

2006

0,55

2

Bly (Pb)

2007

1,3

3

Bly (Pb)

2008

0,6

4

Bly (Pb)

2009

0,6

5

Bly (Pb)

2010

0,6

6

Bly (Pb)

2011

0,5

7

Bly (Pb)

2012

0,5

8

Bly (Pb)

2013

0,5

9

Bly (Pb)

2015

0,6

10

Bly (Pb)

2016

0,5

11

Bly (Pb)

2017

0,5

12

Bly (Pb)

2018

0,6

13

Bly (Pb)

2019

0,4

14

Kadmium (Cd)

2005

0,01

15

Kadmium (Cd)

2006

0,05

16

Kadmium (Cd)

2007

0,11

17

Kadmium (Cd)

2008

0,05

18

Kadmium (Cd)

2009

0,05

19

Kadmium (Cd)

2010

0,05

20

Kadmium (Cd)

2011

0,05

21

Kadmium (Cd)

2012

0,1

22

Kadmium (Cd)

2013

0,1

23

Kadmium (Cd)

2015

0,1

24

Kadmium (Cd)

2016

0,05

25

Kadmium (Cd)

2017

0,05

26

Kadmium (Cd)

2018

0,05

27

Kadmium (Cd)

2019

0,04

28

Koppar (Cu)

2005

2,9

29

Koppar (Cu)

2006

4,3

30

Koppar (Cu)

2007

11

31

Koppar (Cu)

2008

15,6

32

Koppar (Cu)

2009

11,6

33

Koppar (Cu)

2010

11,1

34

Koppar (Cu)

2011

9,56

35

Koppar (Cu)

2012

7,6

36

Koppar (Cu)

2013

11,7

37

Koppar (Cu)

2015

11

38

Koppar (Cu)

2016

9,2

39

Koppar (Cu)

2017

10,3

40

Koppar (Cu)

2018

10

41

Koppar (Cu)

2019

9,2

42

Krom (Cr)

2005

0,6

43

Krom (Cr)

2006

0,6

44

Krom (Cr)

2007

2,4

45

Krom (Cr)

2008

1,8

46

Krom (Cr)

2009

0,9

47

Krom (Cr)

2010

0,9

48

Krom (Cr)

2011

0,9

49

Krom (Cr)

2012

1

50

Krom (Cr)

2013

1

51

Krom (Cr)

2015

1

52

Krom (Cr)

2016

0,9

53

Krom (Cr)

2017

0,96

54

Krom (Cr)

2018

1

55

Krom (Cr)

2019

0,7

56

Kvicksilver (Hg)

2005

0,02

57

Kvicksilver (Hg)

2006

0,12

58

Kvicksilver (Hg)

2007

0,13

59

Kvicksilver (Hg)

2008

0,05

60

Kvicksilver (Hg)

2009

0,02

61

Kvicksilver (Hg)

2010

0,02

62

Kvicksilver (Hg)

2011

0,02

63

Kvicksilver (Hg)

2012

0,1

64

Kvicksilver (Hg)

2013

0,1

65

Kvicksilver (Hg)

2015

0,1

66

Kvicksilver (Hg)

2016

0,02

67

Kvicksilver (Hg)

2017

0,02

68

Kvicksilver (Hg)

2018

0,02

69

Kvicksilver (Hg)

2019

0,01

70

Nickel (Ni)

2005

6,8

71

Nickel (Ni)

2006

6,5

72

Nickel (Ni)

2007

6,3

73

Nickel (Ni)

2008

6,2

74

Nickel (Ni)

2009

5,2

75

Nickel (Ni)

2010

5,66

76

Nickel (Ni)

2011

5,17

77

Nickel (Ni)

2012

4,2

78

Nickel (Ni)

2013

4,3

79

Nickel (Ni)

2015

4

80

Nickel (Ni)

2016

4,2

81

Nickel (Ni)

2017

4,4

82

Nickel (Ni)

2018

3,9

83

Nickel (Ni)

2019

3,9

84

Zink (Zn)

2005

9,2

85

Zink (Zn)

2006

14

86

Zink (Zn)

2007

17

87

Zink (Zn)

2008

13,2

88

Zink (Zn)

2009

10,7

89

Zink (Zn)

2010

14,1

90

Zink (Zn)

2011

14,1

91

Zink (Zn)

2012

14,5

92

Zink (Zn)

2013

14,3

93

Zink (Zn)

2015

22

94

Zink (Zn)

2016

20

95

Zink (Zn)

2017

15

96

Zink (Zn)

2018

17

97

Zink (Zn)

2019

11

Datakälla: SYVAB, Miljörapport
Uppdaterad: 2020-11-02
Kontakt: