Gå direkt till sidans innehåll

Kvalitet på renat avloppsvatten

Indikator SE. 7.6. 2

Här visas halter av tungmetaller i utgående vatten från Himmerfjärdsverket.

Halter av tungmetaller i utgående vatten från Himmerfjärdsverket

Rad-id Parameter, vattenrening Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Koppar (Cu)

 18

2020

1

Zink (Zn)

 14

2020

2

Nickel (Ni)

 3,3

2020

3

Krom (Cr)

 0,3

2020

4

Bly (Pb)

 0,18

2020

5

Kadmium (Cd)

 0,024

2020

6

Kvicksilver (Hg)

 0,0024

2020

Datakälla: SYVAB, Miljörapport
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-10-12