Gå direkt till sidans innehåll

Kvalitet på renat avloppsvatten

Indikator SE. 7.6. 2

Här visas halter av tungmetaller i utgående vatten från Himmerfjärdsverket.

Halter av tungmetaller i utgående vatten från Himmerfjärdsverket

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bly (Pb)

2005

0,28

1

Bly (Pb)

2006

0,55

2

Bly (Pb)

2007

1,3

3

Bly (Pb)

2008

0,6

4

Bly (Pb)

2009

0,6

5

Bly (Pb)

2010

0,6

6

Bly (Pb)

2011

0,5

7

Bly (Pb)

2012

0,5

8

Bly (Pb)

2013

0,5

9

Bly (Pb)

2015

0,6

10

Bly (Pb)

2016

0,5

11

Bly (Pb)

2017

0,5

12

Bly (Pb)

2018

0,6

13

Bly (Pb)

2019

0,4

14

Bly (Pb)

2020

0,18

15

Kadmium (Cd)

2005

0,01

16

Kadmium (Cd)

2006

0,05

17

Kadmium (Cd)

2007

0,11

18

Kadmium (Cd)

2008

0,05

19

Kadmium (Cd)

2009

0,05

20

Kadmium (Cd)

2010

0,05

21

Kadmium (Cd)

2011

0,05

22

Kadmium (Cd)

2012

0,1

23

Kadmium (Cd)

2013

0,1

24

Kadmium (Cd)

2015

0,1

25

Kadmium (Cd)

2016

0,05

26

Kadmium (Cd)

2017

0,05

27

Kadmium (Cd)

2018

0,05

28

Kadmium (Cd)

2019

0,04

29

Kadmium (Cd)

2020

0,024

30

Koppar (Cu)

2005

2,9

31

Koppar (Cu)

2006

4,3

32

Koppar (Cu)

2007

11

33

Koppar (Cu)

2008

15,6

34

Koppar (Cu)

2009

11,6

35

Koppar (Cu)

2010

11,1

36

Koppar (Cu)

2011

9,56

37

Koppar (Cu)

2012

7,6

38

Koppar (Cu)

2013

11,7

39

Koppar (Cu)

2015

11

40

Koppar (Cu)

2016

9,2

41

Koppar (Cu)

2017

10,3

42

Koppar (Cu)

2018

10

43

Koppar (Cu)

2019

9,2

44

Koppar (Cu)

2020

18

45

Krom (Cr)

2005

0,6

46

Krom (Cr)

2006

0,6

47

Krom (Cr)

2007

2,4

48

Krom (Cr)

2008

1,8

49

Krom (Cr)

2009

0,9

50

Krom (Cr)

2010

0,9

51

Krom (Cr)

2011

0,9

52

Krom (Cr)

2012

1

53

Krom (Cr)

2013

1

54

Krom (Cr)

2015

1

55

Krom (Cr)

2016

0,9

56

Krom (Cr)

2017

0,96

57

Krom (Cr)

2018

1

58

Krom (Cr)

2019

0,7

59

Krom (Cr)

2020

0,3

60

Kvicksilver (Hg)

2005

0,02

61

Kvicksilver (Hg)

2006

0,12

62

Kvicksilver (Hg)

2007

0,13

63

Kvicksilver (Hg)

2008

0,05

64

Kvicksilver (Hg)

2009

0,02

65

Kvicksilver (Hg)

2010

0,02

66

Kvicksilver (Hg)

2011

0,02

67

Kvicksilver (Hg)

2012

0,1

68

Kvicksilver (Hg)

2013

0,1

69

Kvicksilver (Hg)

2015

0,1

70

Kvicksilver (Hg)

2016

0,02

71

Kvicksilver (Hg)

2017

0,02

72

Kvicksilver (Hg)

2018

0,02

73

Kvicksilver (Hg)

2019

0,01

74

Kvicksilver (Hg)

2020

0,0024

75

Nickel (Ni)

2005

6,8

76

Nickel (Ni)

2006

6,5

77

Nickel (Ni)

2007

6,3

78

Nickel (Ni)

2008

6,2

79

Nickel (Ni)

2009

5,2

80

Nickel (Ni)

2010

5,66

81

Nickel (Ni)

2011

5,17

82

Nickel (Ni)

2012

4,2

83

Nickel (Ni)

2013

4,3

84

Nickel (Ni)

2015

4

85

Nickel (Ni)

2016

4,2

86

Nickel (Ni)

2017

4,4

87

Nickel (Ni)

2018

3,9

88

Nickel (Ni)

2019

3,9

89

Nickel (Ni)

2020

3,3

90

Zink (Zn)

2005

9,2

91

Zink (Zn)

2006

14

92

Zink (Zn)

2007

17

93

Zink (Zn)

2008

13,2

94

Zink (Zn)

2009

10,7

95

Zink (Zn)

2010

14,1

96

Zink (Zn)

2011

14,1

97

Zink (Zn)

2012

14,5

98

Zink (Zn)

2013

14,3

99

Zink (Zn)

2015

22

100

Zink (Zn)

2016

20

101

Zink (Zn)

2017

15

102

Zink (Zn)

2018

17

103

Zink (Zn)

2019

11

104

Zink (Zn)

2020

14

Datakälla: SYVAB, Miljörapport
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-10-12