Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.8.1.3

Gatubelysningens energiförbrukning

Mellan 2010 till 2014 byttes all gammal energislukande belysning mot mer effektiv LED- belysning. LED-belysningen är så mycket som 80 procent energieffektivare än tidigare belysning. Syftet med bytet var att förbättra belysningen samt att minska energiförbrukningen. Installationen av LED-lampor har genomförts dels vid gångvägar, men även längs bilvägar. En annan fördel med LED-lampan är att den innehåller mindre kvicksilver än den konventionella gatulampan.

Total använd energi för kommunens gatubelysning

Rad-id Gatubelysning Senaste värdet (MWh) Datum

0

Gatubelysning

 3681

2018

1

Totalt

 3681

2018

Datakälla: Gata- och parkenheten, Botkyrka kommun
Uppdaterad: 2019-03-01
Kontakt: