Gå direkt till sidans innehåll

Gatubelysningens energiförbrukning

Indikator SE. 8.1. 3

Mellan 2010 till 2014 byttes all gammal energislukande belysning mot mer effektiv LED- belysning. LED-belysningen är så mycket som 80 procent energieffektivare än tidigare belysning. Syftet med bytet var att förbättra belysningen samt att minska energiförbrukningen. Installationen av LED-lampor har genomförts dels vid gångvägar, men även längs bilvägar. En annan fördel med LED-lampan är att den innehåller mindre kvicksilver än den konventionella gatulampan.

Total använd energi för kommunens gatubelysning

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

2010

5200

1

Totalt

2011

5188

2

Totalt

2012

4846

3

Totalt

2013

4227

4

Totalt

2014

3798

5

Totalt

2015

3798

6

Totalt

2016

3748

7

Totalt

2017

3713

8

Totalt

2018

3681

9

Gatubelysning

2010

5200

10

Gatubelysning

2011

5188

11

Gatubelysning

2012

4846

12

Gatubelysning

2013

4227

13

Gatubelysning

2014

3798

14

Gatubelysning

2015

3798

15

Gatubelysning

2016

3748

16

Gatubelysning

2017

3713

17

Gatubelysning

2018

3681

Datakälla: Gata- och parkenheten, Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2019-03-01