Energianvändning

Energiförbrukningen i kommunen som geografisk plats.

Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer energianvändningen i Sveriges kommuner varje år. Några av nyckeltalen nedan baseras på SCB:s resultat för Botkyrka kommuns del. Statistiken tas bland annat fram genom leveransstatistik från energidistributörer som SFAB (fjärrvärme) och Vattenfall (el). För att kunna jämföra energianvändningen mellan olika år har den årliga totala energianvändningen delats med invånarantalet.

Indikatorer

Energianvändning per invånare

IndikatorSE.8.1.2 Energiförbrukning i Botkyrka per invånare, uppdelat på olika sektorer.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 14020 kwh/inv2017

Gatubelysningens energiförbrukning

IndikatorSE.8.1.3 Total använd energi för kommunens gatubelysning
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 3681 MWh2018

Uppvärmning av kommunala lokaler med olja

IndikatorSE.8.1.4 Total mängd fossil energi som används för uppvärmning av kommunala lokaler.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 0 m3 olja2015

Energianvändning i kommunens lokaler

IndikatorSE.8.1.6 Antal använda kWh per kvadratmeter i kommunens lokaler
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 249 kWh/m22019

Energi småhus per invånare

IndikatorSE.8.1.11 Förbrukning och typ av energi som används i enbostadshus i Botkyrka
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 2789 kWh/invånare2017

Energi flerbostadshus per invånare

IndikatorSE.8.1.13 Förbrukning och typ av energi som används i flerbostadshus i Botkyrka
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 2983 kWh/invånare2017

Drivmedelsanvändning för transporter per invånare

IndikatorSE.8.1.14 Förbrukning av olika drivmedeltyper transporter i Botkyrka kommun. Statistiken gäller per invånare och samtliga transporter, både kommunala och övriga.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 4620 kWh/invånare2017
Delområde SE.8.1
Kontakt:
  • Erik Bergström, Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Ingrid Molander, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-05-22
Miljöbarometern