Energiproduktion

Kommunens olika energikällor för uppvärmning av bostäder och andra fastigheter, samt biogasproduktion.

Indikatorer

Värmepumpar

IndikatorSE.8.3.1 Totalt antal kända installerade värmepumpar i kommunen.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 1278 Antal2019

Antal oljepannor

IndikatorSE.8.3.2 Antal småhus som använder oljepannor för uppvärmning.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 64 Antal småhus2020

Energikällor för fjärrvärme

IndikatorSE.8.3.3 Fördelningen av de bränslen som används för att producera fjärrvärme i Botkyrka.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 100 Procent (%)2018

Andel återvunna och förnyelsebara bränslen i fjärrvärmeprodu

IndikatorSE.8.3.4 Utveckling för förnyelsebar energi inom fjärrvärmen.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1991
Senaste värdet: 99,1 Procent2018

Biogasproduktion

IndikatorSE.8.3.5 Produktion av fordonsgas vid Himmerfjärdsverket
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 2,35 Miljoner Nm32018
Delområde SE.8.3
Kontakt:
  • Erik Bergström, Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Ingrid Molander, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Huvudområden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2020-06-08
Miljöbarometern