Gå direkt till sidans innehåll

Energi småhus per invånare

Indikator SE. 8.1. 11

Energianvändningen i småhus (villor och radhus) domineras av elektricitet och fjärrvärme. Oljeanvändningen har fasats ut på grund av att den har blivit allt dyrare. I vissa fall har fasta förnyelsebara bränslen, som träpellets och andra vedbränslen, ersatt oljan. I Botkyrka återstår cirka 200 småhus med oljepannor.

Elektriciteten i hemmen används dels för uppvärmning via olika värmepumpar, men också till hushållsmaskiner och elektronikutrustning. Fjärrvärme är ren värmeenergi. Notera att värdena inte är justerade efter årsmedeltemperatur, vilket kan förklara det höga värdet 2010 och det låga värdet 2011 som var kalla respektive varma år.

Förbrukning och typ av energi som används i enbostadshus i Botkyrka

Rad-id Mätområde Datum Värde (kWh/invånare)

0

Totalt

2009

2925

1

Totalt

2010

3226

2

Totalt

2011

2818

3

Totalt

2012

2966

4

Totalt

2013

2773

5

Totalt

2014

2621

6

Totalt

2015

2723

7

Totalt

2016

2716

8

Totalt

2017

2789

9

Ej förnyelsebara

2009

15,00

10

Ej förnyelsebara

2010

21,00

11

Ej förnyelsebara

2011

17,00

12

Ej förnyelsebara

2012

11,00

13

Ej förnyelsebara

2013

12,00

14

Ej förnyelsebara

2014

8,000

15

Ej förnyelsebara

2015

8,000

16

Ej förnyelsebara

2016

7,000

17

Ej förnyelsebara

2017

6,000

18

Elektricitet

2009

1754

19

Elektricitet

2010

1865

20

Elektricitet

2011

1653

21

Elektricitet

2012

1776

22

Elektricitet

2013

1636

23

Elektricitet

2014

1564

24

Elektricitet

2015

1647

25

Elektricitet

2016

1610

26

Elektricitet

2017

1681

27

Fast förnyelsebara

2009

141,0

28

Fast förnyelsebara

2010

219,0

29

Fast förnyelsebara

2011

207,0

30

Fast förnyelsebara

2012

195,0

31

Fast förnyelsebara

2013

185,0

32

Fast förnyelsebara

2014

169,0

33

Fast förnyelsebara

2015

169,0

34

Fast förnyelsebara

2016

168,0

35

Fast förnyelsebara

2017

167,0

36

Fjärrvärme

2009

1015

37

Fjärrvärme

2010

1122

38

Fjärrvärme

2011

941,0

39

Fjärrvärme

2012

984,0

40

Fjärrvärme

2013

940,0

41

Fjärrvärme

2014

880,0

42

Fjärrvärme

2015

898,0

43

Fjärrvärme

2016

931,0

44

Fjärrvärme

2017

933,0

45

Flytande förnyelsebara

2009

0,000

46

Flytande förnyelsebara

2010

0,000

47

Flytande förnyelsebara

2011

0,000

48

Flytande förnyelsebara

2012

0,000

49

Flytande förnyelsebara

2013

0,000

50

Flytande förnyelsebara

2014

0,000

51

Flytande förnyelsebara

2015

0,000

52

Flytande förnyelsebara

2016

0,000

53

Flytande förnyelsebara

2017

0,000

Datakälla: SCB
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-01-08