Gå direkt till sidans innehåll

Energi småhus per invånare

Indikator SE. 8.1. 11

Energianvändningen i småhus (villor och radhus) domineras av elektricitet och fjärrvärme. Oljeanvändningen har fasats ut på grund av att den har blivit allt dyrare. I vissa fall har fasta förnyelsebara bränslen, som träpellets och andra vedbränslen, ersatt oljan. I Botkyrka återstår cirka 200 småhus med oljepannor.

Elektriciteten i hemmen används dels för uppvärmning via olika värmepumpar, men också till hushållsmaskiner och elektronikutrustning. Fjärrvärme är ren värmeenergi. Notera att värdena inte är justerade efter årsmedeltemperatur, vilket kan förklara det höga värdet 2010 och det låga värdet 2011 som var kalla respektive varma år.

Förbrukning och typ av energi som används i enbostadshus i Botkyrka

Rad-id Energianvändningskällor Senaste värdet (kWh/invånare) Datum

0

Totalt

 2789

2017

1

Elektricitet

 1681

2017

2

Fjärrvärme

 933,0

2017

3

Fast förnyelsebara

 167,0

2017

4

Ej förnyelsebara

 6,000

2017

5

Flytande förnyelsebara

 0,000

2017

Datakälla: SCB
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-01-08