Gå direkt till sidans innehåll

Energi småhus per invånare

Indikator SE. 8.1. 11

Energianvändningen i småhus (villor och radhus) domineras av elektricitet och fjärrvärme. Oljeanvändningen har fasats ut på grund av att den har blivit allt dyrare. I vissa fall har fasta förnyelsebara bränslen, som träpellets och andra vedbränslen, ersatt oljan. I Botkyrka återstår cirka 200 småhus med oljepannor.

Elektriciteten i hemmen används dels för uppvärmning via olika värmepumpar, men också till hushållsmaskiner och elektronikutrustning. Fjärrvärme är ren värmeenergi. Notera att värdena inte är justerade efter årsmedeltemperatur, vilket kan förklara det höga värdet 2010 och det låga värdet 2011 som var kalla respektive varma år.

Förbrukning och typ av energi som används i enbostadshus i Botkyrka

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
2789 kWh/invånare (2017)
Utgångsvärde:
2925 kWh/invånare (2009)
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-01-08