Gå direkt till sidans innehåll

Vardagsresor

Delområde SE. 9. 5

Statistik över vilka färdmedel som Botkyrkas invånarna använder vid resor till och från olika ärenden.

Underlaget är hämtat från Botkyrka kommuns medborgarundersökning som är gjord av SCB på uppdrag av Botkyrka kommun. För att få ett så pass representativt underlag som möjligt är fördelningen mellan kvinnor och män 50 procent och alla kommundelar är representerade. De här enkätfrågorna upprepas vartannat år i samband med SCB:s medborgarundersökning.

Uppdaterad: 2021-01-08