Gå direkt till sidans innehåll

Kommunens fordon och drivmedel

Delområde SE. 9. 3

Statistik över antal kommunala fordon och deras drivmedelsteknik samt hur mycket bränsle som används av kommunala transporter.

Alla kommunens fordon kan drivas med förnyelsebara drivmedel. År 2013 och 2014 skapades förutsättningar för att nå målet om en fossilbränslefri fordonsflotta genom att diesel- och bensinfordon ersattes med gas- och elfordon. De dieselfordon som finns kvar drivs med en helt förnybar biodiesel som kallas HVO (Hydrogenerated Vegetable Oil). Enligt Energimyndigheten är det ett utav de mest klimatsmarta biodrivmedlen som finns på marknaden idag.

Inköpet av HVO har tillsammans med biogaspumpen som 2013 installerades i Fittja ökat den förnybara biodrivmedelsanvändningen i den kommunala organisationen.

Andelen fordon som är klassade som miljöfordon fortsätter att öka. Miljöfordon är energieffektiva fordon med låga hälsofarliga utsläpp. Det bidrar till att den lokala miljön i Botkyrka förbättras och att vi får mindre hälsofarliga ämnen i luften

Kontakt:
Uppdaterad: 2020-08-27