Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.9.1.2

Totalt antal påstigande i kollektivtrafiken

Statistiken visar antalet påbörjade kollektivtrafikresor per kommuninvånare. Undersökningen är gjord av SL och ska representera en vanlig vinterdag. Enligt SL är de allra flesta kollektivtrafikresor en resa till och från jobb eller skola.

Antal påstigande är inte samma sak som antal unika resenärer. Att knappt tre av fyra kommuninvånare stiger på något kollektivtrafikslag en vanlig vinterdag betyder inte att tre av fyra åker kollektivt till arbetet eller skolan i Botkyrka. Många kommunivnånare arbetar inom kommunen och registreras därför två gånger i denna statistik (både vid resa till och från jobbet). Dessutom görs ofta flera byten per resa.

En förklaring till att antalet påstigningar sjönk mellan 2008 och 2009 kan vara den dåvarande lågkonjunkturen som ökade arbetslösheten i kommunen och därmed antal påstigningar i kollektivtrafiken för resor till jobb.

Totalt antal påstigande i kollektivtrafiken i förhållande till invånarantal i kommunen en vanlig vinterdag.

Rad-id Mätområde Datum Värde (påsitigande/inv)

0

Totalt

2003

0,76

1

Totalt

2004

0,75

2

Totalt

2005

0,74

3

Totalt

2006

0,76

4

Totalt

2007

0,75

5

Totalt

2008

0,74

6

Totalt

2009

0,69

7

Totalt

2010

0,69

8

Totalt

2011

0,68

9

Totalt

2012

0,70

10

Totalt

2013

0,71

11

Totalt

2014

0,72

12

Totalt

2015

0,74

13

Totalt

2016

0,76

14

Totalt

2017

0,76

15

Totalt

2018

0,75

16

Totalt

2019

0,84

17

Påstigande per kommuninvånare

2003

0,76

18

Påstigande per kommuninvånare

2004

0,75

19

Påstigande per kommuninvånare

2005

0,74

20

Påstigande per kommuninvånare

2006

0,76

21

Påstigande per kommuninvånare

2007

0,75

22

Påstigande per kommuninvånare

2008

0,74

23

Påstigande per kommuninvånare

2009

0,69

24

Påstigande per kommuninvånare

2010

0,69

25

Påstigande per kommuninvånare

2011

0,68

26

Påstigande per kommuninvånare

2012

0,70

27

Påstigande per kommuninvånare

2013

0,71

28

Påstigande per kommuninvånare

2014

0,72

29

Påstigande per kommuninvånare

2015

0,74

30

Påstigande per kommuninvånare

2016

0,76

31

Påstigande per kommuninvånare

2017

0,76

32

Påstigande per kommuninvånare

2018

0,75

33

Påstigande per kommuninvånare

2019

0,84

Datakälla: SL
Uppdaterad: 2020-11-02
Kontakt: