Gå direkt till sidans innehåll

Trafik

Huvudområde SE. 9

Trafiken är en av de sektorer som kräver mest energi i kommunen. Energitillförseln till transportsektorn sker till största delen via förbränning av fossilbränslen, vilket orsakar stora koldioxidutsläpp. Fordonstrafiken medför också buller och utsläpp av bland annat kvävedioxid och partiklar.

Utöver en relativt omfattande fordonstrafik har kommunen bra kollektivtrafikförbindelser till Stockholm med tunnelbanan i norr och med pendeltåg i de centrala delarna. Det möjliggör transporter med låga utsläpp av växthusgaser och hälsoskadliga ämnen.

Kontakt:
Uppdaterad: 2024-07-12