Gå direkt till sidans innehåll

Rastande och häckande vadarfåglar

Indikator SE. 3.2. 4

Vadarfåglar är en fågelfamilj där de flesta arter är beroende av våtmarker och strandängar för att få tillräckligt med föda under sin flyttning och häckning. Förutom ett mått på biologisk mångfald är denna indikator även ett mått på tillståndet för våtmarkerna och strandängarna i Botkyrka.

De vadarfåglar som årligen brukar häcka i Botkyrka är tofsvipa, enkelbeckasin, skogssnäppa, drillsnäppa, mindre strandpipare, morkulla och rödbena. Övriga vadararter som ses här är vanligtvis rastare som stannar till under sin flyttning till och från häckningsområden norr om Botkyrka. Arter som endast rastar utgör "rastande vadarfåglar" i diagrammet medan arter som både rastar och häckar räknas som "häckande vadarfåglar".

Under 2015 skedde en fördubbling av antalet rastande vadararter i kommunen i jämförelse med tidigare år. Denna ökning kan nästan helt tillskrivas restaureringen av Kyrksjön i Grödinge. Bara i Kyrksjön sågs 21 olika vadararter under året. Några år efter restaureringen av Kyrksjön har dock antalet vadararter som ses rasta i kommunen minskat något. Det totala antalet vadararter som observerats i kommunen är nu (2023) 31 stycken.

Antalet rastande och häckande arter av vadarfåglar i Botkyrka

Rad-id Mätområde Datum Värde (arter)

0

Totalt

2007

15

1

Totalt

2008

16

2

Totalt

2009

13

3

Totalt

2010

19

4

Totalt

2011

15

5

Totalt

2012

15

6

Totalt

2013

16

7

Totalt

2014

16

8

Totalt

2015

25

9

Totalt

2016

22

10

Totalt

2017

24

11

Totalt

2018

18

12

Totalt

2019

16

13

Totalt

2020

19

14

Totalt

2021

21

15

Totalt

2022

17

16

Häckande vadarfåglar

2007

7,0

17

Häckande vadarfåglar

2008

7,0

18

Häckande vadarfåglar

2009

8,0

19

Häckande vadarfåglar

2010

7,0

20

Häckande vadarfåglar

2011

7,0

21

Häckande vadarfåglar

2012

7,0

22

Häckande vadarfåglar

2013

7,0

23

Häckande vadarfåglar

2014

7,0

24

Häckande vadarfåglar

2015

7,0

25

Häckande vadarfåglar

2016

7,0

26

Häckande vadarfåglar

2017

7,0

27

Häckande vadarfåglar

2018

7,0

28

Häckande vadarfåglar

2019

7,0

29

Häckande vadarfåglar

2020

7,0

30

Häckande vadarfåglar

2021

7,0

31

Häckande vadarfåglar

2022

7,0

32

Rastande vadarfåglar

2007

8,0

33

Rastande vadarfåglar

2008

9,0

34

Rastande vadarfåglar

2009

5,0

35

Rastande vadarfåglar

2010

12

36

Rastande vadarfåglar

2011

8,0

37

Rastande vadarfåglar

2012

8,0

38

Rastande vadarfåglar

2013

9,0

39

Rastande vadarfåglar

2014

9,0

40

Rastande vadarfåglar

2015

18

41

Rastande vadarfåglar

2016

15

42

Rastande vadarfåglar

2017

17

43

Rastande vadarfåglar

2018

11

44

Rastande vadarfåglar

2019

9,0

45

Rastande vadarfåglar

2020

12

46

Rastande vadarfåglar

2021

14

47

Rastande vadarfåglar

2022

10

Datakälla: Artportalen artportalen.se
Kontakt:
Uppdaterad: 2023-09-27