Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.1.1.17

Växthusgasutsläpp per sektor

I Botkyrka kommun sker uppvärmning av bostäder till stor del med biobränsleeldad fjärrvärme eller genom värmepumpar. Dessutom är andelen bostäder som är anslutna till fjärrvärme förhållandevis hög i kommunen. Sammantaget medför det att uppvärmningen i kommunen genererar relativt låga utsläpp i jämförelse med andra kommuner.

Transporternas utsläpp är den dominerande källan till kommunens växthusgasutsläpp.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser per sektor i Botkyrka

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Länsstyrelserna i samverkan)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990.
Senaste värdet:
5377,7 ton CO2-ekv/år (2018).
Utgångsvärde:
5950,1 ton CO2-ekv/år (1990).

Kommentar

Uppdaterad: 2020-11-24
Kontakt: