Gå direkt till sidans innehåll

Kommunens konsumtion av fairtrade märkt kaffe

Indikator SE. 7.5. 2

Fairtrade är en produktmärkning som arbetar för att odlare och jordbruksarbetare ska få förbättrade ekonomiska villkor och arbetsmiljö. För att uppfylla märkningens ställs krav på löner och ett minimipris på jordbruksprodukterna som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Andel inköpt kaffe som är fairtrade märkt

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Totalt

2009

12300

1

Totalt

2010

12881

2

Totalt

2011

15436

3

Totalt

2012

19660

4

Totalt

2013

21223

5

Totalt

2014

22989

6

Totalt

2015

24654

7

Totalt

2016

24133

8

Totalt

2017

21918

9

Totalt

2018

22819

10

Totalt

2019

22613

11

Totalt

2020

18768

12

Annat kaffe

2009

11255

13

Annat kaffe

2010

11675

14

Annat kaffe

2011

7827,0

15

Annat kaffe

2012

8314,0

16

Annat kaffe

2013

11453

17

Annat kaffe

2014

13061

18

Annat kaffe

2015

13418

19

Annat kaffe

2016

11380

20

Annat kaffe

2017

7048,0

21

Annat kaffe

2018

3211,0

22

Annat kaffe

2019

2261,0

23

Annat kaffe

2020

1314,0

24

Fairtrade märkt kaffe

2009

1045,0

25

Fairtrade märkt kaffe

2010

1206,0

26

Fairtrade märkt kaffe

2011

7609,0

27

Fairtrade märkt kaffe

2012

11346

28

Fairtrade märkt kaffe

2013

9770,0

29

Fairtrade märkt kaffe

2014

9928,0

30

Fairtrade märkt kaffe

2015

11236

31

Fairtrade märkt kaffe

2016

12753

32

Fairtrade märkt kaffe

2017

14822

33

Fairtrade märkt kaffe

2018

19608

34

Fairtrade märkt kaffe

2019

20352

35

Fairtrade märkt kaffe

2020

17454

Datakälla: Utbildningsförvaltningen

Kommentar

Siffrorna avser inköpt kaffe från kommunens huvudleverantör.

Kontakt:
Uppdaterad: 2021-10-11