Gå direkt till sidans innehåll

Kommunens konsumtion av fairtrade märkt kaffe

Indikator SE. 7.5. 2

Fairtrade är en produktmärkning som arbetar för att odlare och jordbruksarbetare ska få förbättrade ekonomiska villkor och arbetsmiljö. För att uppfylla märkningens ställs krav på löner och ett minimipris på jordbruksprodukterna som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Andel inköpt kaffe som är fairtrade märkt

Rad-id Fairtrade märkt kaffe Senaste värdet (kg) Datum

0

Totalt

 18768

2020

1

Fairtrade märkt kaffe

 17454

2020

2

Annat kaffe

 1314,0

2020

Datakälla: Utbildningsförvaltningen

Kommentar

Siffrorna avser inköpt kaffe från kommunens huvudleverantör.

Kontakt:
Uppdaterad: 2021-10-11