Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.7.5.2

Kommunens konsumtion av fairtrade märkt kaffe

Fairtrade är en produktmärkning som arbetar för att odlare och jordbruksarbetare ska få förbättrade ekonomiska villkor och arbetsmiljö. För att uppfylla märkningens ställs krav på löner och ett minimipris på jordbruksprodukterna som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Andel inköpt kaffe som är fairtrade märkt

Rad-id Fairtrade märkt kaffe Senaste värdet (kg) Datum

0

Totalt

 22819

2018

1

Fairtrade märkt kaffe

 19608

2018

2

Annat kaffe

 3211,0

2018

Datakälla: Miljöenheten
Uppdaterad: 2019-03-29
Kontakt: