Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.7.5.1

Ekologiska livsmedel

Andel av kommunens inköpta livsmedel som är ekologiska. I begreppet ekologiska ingår i detta fall KRAV-märkta, EU-ekologiska och MSC-märkta (Marine Stewardship Council) livsmedel.

Kommunens konsumtion av ekologiska livsmedel.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2003

4

1

Totalt

2005

1,2

2

Totalt

2006

3,2

3

Totalt

2007

6,6

4

Totalt

2008

8,68

5

Totalt

2009

10,5

6

Totalt

2010

11,6

7

Totalt

2011

17,4

8

Totalt

2012

19,4

9

Totalt

2013

22,2

10

Totalt

2014

28

11

Totalt

2015

32

12

Totalt

2016

34

13

Totalt

2017

35

14

Totalt

2018

36

15

Totalt

2019

35

16

KRAV-märkta produkter

2003

4

17

KRAV-märkta produkter

2005

1,2

18

KRAV-märkta produkter

2006

3,2

19

KRAV-märkta produkter

2007

6,6

20

KRAV-märkta produkter

2008

8,68

21

KRAV-märkta produkter

2009

10,5

22

KRAV-märkta produkter

2010

11,6

23

KRAV-märkta produkter

2011

17,4

24

KRAV-märkta produkter

2012

19,4

25

KRAV-märkta produkter

2013

22,2

26

KRAV-märkta produkter

2014

28

27

KRAV-märkta produkter

2015

32

28

KRAV-märkta produkter

2016

34

29

KRAV-märkta produkter

2017

35

30

KRAV-märkta produkter

2018

36

31

KRAV-märkta produkter

2019

35

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Uppdaterad: 2020-03-03
Kontakt: