Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiska livsmedel

Indikator SE. 7.5. 1

Andel av kommunens inköpta livsmedel som är ekologiska. I begreppet ekologiska ingår i detta fall KRAV-märkta, EU-ekologiska och MSC-märkta (Marine Stewardship Council) livsmedel.

Kommunens konsumtion av ekologiska livsmedel.

Rad-id KRAV-konsumtion Senaste värdet (%) Datum

0

KRAV-märkta produkter

 39

2020

1

Totalt

 39

2020

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-10-11