Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiska livsmedel

Indikator SE. 7.5. 1

Andel av kommunens inköpta livsmedel som är ekologiska. I begreppet ekologiska ingår i detta fall KRAV-märkta, EU-ekologiska och MSC-märkta (Marine Stewardship Council) livsmedel.

Kommunens konsumtion av ekologiska livsmedel.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2003

4

1

Totalt

2005

1,2

2

Totalt

2006

3,2

3

Totalt

2007

6,6

4

Totalt

2008

8,68

5

Totalt

2009

10,5

6

Totalt

2010

11,6

7

Totalt

2011

17,4

8

Totalt

2012

19,4

9

Totalt

2013

22,2

10

Totalt

2014

28

11

Totalt

2015

32

12

Totalt

2016

34

13

Totalt

2017

35

14

Totalt

2018

36

15

Totalt

2019

35

16

Totalt

2020

39

17

KRAV-märkta produkter

2003

4

18

KRAV-märkta produkter

2005

1,2

19

KRAV-märkta produkter

2006

3,2

20

KRAV-märkta produkter

2007

6,6

21

KRAV-märkta produkter

2008

8,68

22

KRAV-märkta produkter

2009

10,5

23

KRAV-märkta produkter

2010

11,6

24

KRAV-märkta produkter

2011

17,4

25

KRAV-märkta produkter

2012

19,4

26

KRAV-märkta produkter

2013

22,2

27

KRAV-märkta produkter

2014

28

28

KRAV-märkta produkter

2015

32

29

KRAV-märkta produkter

2016

34

30

KRAV-märkta produkter

2017

35

31

KRAV-märkta produkter

2018

36

32

KRAV-märkta produkter

2019

35

33

KRAV-märkta produkter

2020

39

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2021-10-11