Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.7.5.1

Ekologiska livsmedel

Andel av kommunens inköpta livsmedel som är ekologiska. I begreppet ekologiska ingår i detta fall KRAV-märkta, EU-ekologiska och MSC-märkta (Marine Stewardship Council) livsmedel.

Kommunens konsumtion av ekologiska livsmedel.

Rad-id KRAV-konsumtion Senaste värdet (%) Datum

0

KRAV-märkta produkter

 35

2019

1

Totalt

 35

2019

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Uppdaterad: 2020-03-03
Kontakt: