Gå direkt till sidans innehåll

Kvicksilver i fisk

Indikator SE. 7.4. 1

Undersökningar av kvicksilver i gädda visar snarare en ökning än en minskning av halten mellan 1991 och 2002. Högsta tillåtna värde för kvicksilverhalt i gädda som är till försäljning i EU är 1,0 mg Hg/kg våtvikt. Hg är den kemiska beteckningen för kvicksilver.

Kvicksilverhalten i gädda från fyra sjöar i Botkyrka.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg Hg/kg fisk)

0

Aspen

1991

0,18

1

Aspen

2002

0,44

2

Getaren

1991

0,49

3

Getaren

2002

0,57

4

Malmsjön

1991

0,13

5

Malmsjön

2002

0,090

6

Uttran

1991

0,42

7

Uttran

2002

0,51

Datakälla: Miljöenheten och Länsstyrelsen i Stockholms län
Kontakt:
Uppdaterad: 2018-08-24