Gå direkt till sidans innehåll

Kvicksilver i fisk

Indikator SE. 7.4. 1

Undersökningar av kvicksilver i gädda visar snarare en ökning än en minskning av halten mellan 1991 och 2002. Högsta tillåtna värde för kvicksilverhalt i gädda som är till försäljning i EU är 1,0 mg Hg/kg våtvikt. Hg är den kemiska beteckningen för kvicksilver.

Kvicksilverhalten i gädda från fyra sjöar i Botkyrka.

Datakälla: Miljöenheten och Länsstyrelsen i Stockholms län
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>1,00 mg Hg/kg fisk

1

 Höga halter

0,75–1,00 mg Hg/kg fisk

2

 Måttligt höga halter

0,50–0,75 mg Hg/kg fisk

3

 Låga halter

0,20–0,50 mg Hg/kg fisk

4

 Mycket låga halter

<0,20 mg Hg/kg fisk

Kontakt:
Uppdaterad: 2018-08-24