Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.7.6.2

Kvalitet på renat avloppsvatten

Här visas halter av tungmetaller i utgående vatten från Himmerfjärdsverket.

Halter av tungmetaller i utgående vatten från Himmerfjärdsverket

Rad-id Parameter, vattenrening Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Zink (Zn)

 11

2019

1

Koppar (Cu)

 9,2

2019

2

Nickel (Ni)

 3,9

2019

3

Krom (Cr)

 0,7

2019

4

Bly (Pb)

 0,4

2019

5

Kadmium (Cd)

 0,04

2019

6

Kvicksilver (Hg)

 0,01

2019

Datakälla: SYVAB, Miljörapport
Uppdaterad: 2020-11-02
Kontakt: