Gå direkt till sidans innehåll

Användning av köldmedium

Indikator SE. 7.2. 2

Diagrammet visar fördelningen av installerat köldmedium som finns i kylar, frysar, luftkonditionering med mera i Botkyrka kommun. Det totala antalet anmälda anläggningar i kommunen som rapporterar sin användning är cirka 100 stycken. Fram till år 2017 skulle anläggningen innehålla mer än 10 kilo för att vara rapporteringsskyldig. Från och med år 2017 ändrades reglerna till att en anläggning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer räknas som rapporteringsskyldig.

Andel HCFC och HFC i procent av den totala mängden köldmedium

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2015

100

1

Totalt

2016

100

2

Totalt

2017

120

3

HCFC

1998

68

4

HCFC

1999

73

5

HCFC

2000

48

6

HCFC

2001

36

7

HCFC

2002

24

8

HCFC

2003

17

9

HCFC

2004

15

10

HCFC

2005

9,7

11

HCFC

2006

12

12

HCFC

2007

8,5

13

HCFC

2008

6,0

14

HCFC

2009

5,4

15

HCFC

2010

4,3

16

HCFC

2011

3,0

17

HCFC

2012

2,5

18

HCFC

2013

2,8

19

HCFC

2014

1,6

20

HCFC

2015

0,0

21

HCFC

2016

0,0

22

HCFC

2017

0,0

23

HFC

1998

32

24

HFC

1999

27

25

HFC

2000

52

26

HFC

2001

64

27

HFC

2002

76

28

HFC

2003

83

29

HFC

2004

85

30

HFC

2005

90

31

HFC

2006

88

32

HFC

2007

91

33

HFC

2008

94

34

HFC

2009

95

35

HFC

2010

96

36

HFC

2011

97

37

HFC

2012

98

38

HFC

2013

97

39

HFC

2014

98

40

HFC

2015

100

41

HFC

2016

100

42

HFC

2017

100

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun

Kommentar

Utvecklingen går åt rätt håll, användandet av HCFC går ner samtidigt som de byts ut mot HFC.

Uppdaterad: 2019-06-26