Gå direkt till sidans innehåll

Användning av köldmedium

Indikator SE. 7.2. 2

Diagrammet visar fördelningen av installerat köldmedium som finns i kylar, frysar, luftkonditionering med mera i Botkyrka kommun. Det totala antalet anmälda anläggningar i kommunen som rapporterar sin användning är cirka 100 stycken. Fram till år 2017 skulle anläggningen innehålla mer än 10 kilo för att vara rapporteringsskyldig. Från och med år 2017 ändrades reglerna till att en anläggning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer räknas som rapporteringsskyldig.

Andel HCFC och HFC i procent av den totala mängden köldmedium

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra
Senaste värdet:
120 % (2017)

Kommentar

Utvecklingen går åt rätt håll, användandet av HCFC går ner samtidigt som de byts ut mot HFC.

Uppdaterad: 2019-06-26