Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.8.3.1

Värmepumpar

Statistiken visar kända värmepumpsanläggningar i kommunen. Före installation av en värmepumpsanläggning för berg-, ytjord- och ytvattenvärme ska en anmälan eller ansökan göras till kommunen.

Statistiken nedan gäller kända installerade anläggningar (nästan bara bergvärme). Det finns även värmepumpsanläggningar för frånlufts-, luftluft- och luftvattenvärme, men där saknas statistik eftersom ingen anmälan eller ansökan krävs.

Totalt antal kända installerade värmepumpar i kommunen.

Rad-id Mätområde Datum Värde (Antal)

0

Totalt

2000

140

1

Totalt

2005

445

2

Totalt

2010

790

3

Totalt

2011

902

4

Totalt

2012

965

5

Totalt

2013

1015

6

Totalt

2014

1066

7

Totalt

2015

1117

8

Totalt

2016

1151

9

Totalt

2017

1187

10

Totalt

2018

1241

11

Totalt

2019

1278

12

Värmepumpar

2000

140

13

Värmepumpar

2005

445

14

Värmepumpar

2010

790

15

Värmepumpar

2011

902

16

Värmepumpar

2012

965

17

Värmepumpar

2013

1015

18

Värmepumpar

2014

1066

19

Värmepumpar

2015

1117

20

Värmepumpar

2016

1151

21

Värmepumpar

2017

1187

22

Värmepumpar

2018

1241

23

Värmepumpar

2019

1278

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Uppdaterad: 2020-05-19
Kontakt:
  • Erik Bergström, Samhällsbyggnadsförvaltningen