Gå direkt till sidans innehåll

Värmepumpar

Indikator SE. 8.3. 1

Statistiken visar kända värmepumpsanläggningar i kommunen. Före installation av en värmepumpsanläggning för berg-, ytjord- och ytvattenvärme ska en anmälan eller ansökan göras till kommunen.

Statistiken nedan gäller kända installerade anläggningar (nästan bara bergvärme). Det finns även värmepumpsanläggningar för frånlufts-, luftluft- och luftvattenvärme, men där saknas statistik eftersom ingen anmälan eller ansökan krävs.

Totalt antal kända installerade värmepumpar i kommunen.

Rad-id Värmepumpar Senaste värdet (Antal) Datum

0

Totalt

 1354

2021

1

Värmepumpar

 1354

2021

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Kontakt:
Uppdaterad: 2024-03-06