Gå direkt till sidans innehåll

Energikällor för fjärrvärme

Indikator SE. 8.3. 3

En viktig förklaring till Botkyrkas förhållandevis låga utsläpp av växthusgaser är att en stor andel av hushållen och andra byggnader är anslutna till Södertörns fjärrvärmenät. Genom att fjärrvärmeproduktionen är centraliserad till ett fjärrvärmeverk, Igelstaverket i Södertälje, kan man effektivt kontrollera rökgasreningen och bränsleanvändningen. I Igelstaverket har man sedan 1990-talet ersatt fossila bränslen, som kol och olja, med biobränslen vilket kraftigt har sänkt växhusgasutsläppen i Botkyrka. Genom förbättrad rökgasrening har utsläppen av miljöfarliga ämnen minskat.

Förklaring av de bränslen som används för att producera fjärrvärme i Botkyrka:

  • Skogsbränsle – rester från skogsavverkning samt biprodukter från skogsindustrin såsom spån och bark.

  • Träpellets – förädlas av såg- och kutterspån från gran och fur. En biprodukt från sågverk och hyvlerier.

  • Tallbeckolja – biprodukt som uppstår vid pappersmassetillverkning.

  • Returträ – utsorterat trä, rivnings- och emballagevirke från byggen, industri, handel och kontor.

  • Utsorterat avfall – kontors- och industriavfall som består av papper, trä, plast och gummi (ej däck), som krossats, siktats och rensats från metaller, sand och andra föroreningar.

  • Eldningsolja – används för att tända pannor och när det är riktigt kallt. Utgör mindre än 1%.

Fördelningen av de bränslen som används för att producera fjärrvärme i Botkyrka.

Rad-id Mätområde Datum Värde (Procent (%))

0

Totalt

2013

100

1

Totalt

2014

100

2

Totalt

2015

100

3

Totalt

2016

100

4

Totalt

2017

100

5

Totalt

2018

100

6

Totalt

2019

100

7

Bränslekross

1991

0,00

8

Bränslekross

2001

0,00

9

Bränslekross

2011

18,0

10

Bränslekross

2012

34,7

11

Bränslekross

2013

15,4

12

Bränslekross

2014

13,9

13

Bränslekross

2015

15,6

14

Bränslekross

2016

17,1

15

Bränslekross

2017

17,4

16

Bränslekross

2018

15,4

17

Bränslekross

2019

11,0

18

Eldningsolja

1991

3,00

19

Eldningsolja

2001

1,00

20

Eldningsolja

2011

1,00

21

Eldningsolja

2012

1,10

22

Eldningsolja

2013

1,00

23

Eldningsolja

2014

0,60

24

Eldningsolja

2015

0,60

25

Eldningsolja

2016

1,30

26

Eldningsolja

2017

0,50

27

Eldningsolja

2018

0,90

28

Eldningsolja

2019

0,50

29

Elektricitet

1991

4,00

30

Elektricitet

2001

3,00

31

Elektricitet

2011

0,00

32

Elektricitet

2012

0,00

33

Elektricitet

2013

0,00

34

Elektricitet

2014

0,00

35

Elektricitet

2015

0,00

36

Elektricitet

2016

0,00

37

Elektricitet

2017

0,20

38

Elektricitet

2018

0,30

39

Elektricitet

2019

0,80

40

Kol

1991

93,0

41

Kol

2001

0,00

42

Kol

2011

0,00

43

Kol

2012

0,00

44

Kol

2013

0,00

45

Kol

2014

0,00

46

Kol

2015

0,00

47

Kol

2016

0,00

48

Kol

2017

0,00

49

Kol

2018

0,00

50

Kol

2019

0,00

51

Returflis

1991

0,00

52

Returflis

2001

37,0

53

Returflis

2011

30,0

54

Returflis

2012

28,6

55

Returflis

2013

32,3

56

Returflis

2014

38,0

57

Returflis

2015

44,4

58

Returflis

2016

50,0

59

Returflis

2017

57,1

60

Returflis

2018

57,1

61

Returflis

2019

61,0

62

Skogsflis

1991

0,00

63

Skogsflis

2001

31,0

64

Skogsflis

2011

36,0

65

Skogsflis

2012

27,8

66

Skogsflis

2013

34,8

67

Skogsflis

2014

34,0

68

Skogsflis

2015

29,6

69

Skogsflis

2016

22,6

70

Skogsflis

2017

20,0

71

Skogsflis

2018

20,9

72

Skogsflis

2019

22,0

73

Styckestorv

1991

0,00

74

Styckestorv

2001

4,00

75

Styckestorv

2011

0,00

76

Styckestorv

2012

0,00

77

Styckestorv

2013

0,00

78

Styckestorv

2014

0,00

79

Styckestorv

2015

0,00

80

Styckestorv

2016

0,00

81

Styckestorv

2017

0,00

82

Styckestorv

2018

0,00

83

Styckestorv

2019

0,00

84

Tallbecksolja

1991

0,00

85

Tallbecksolja

2001

4,00

86

Tallbecksolja

2011

1,00

87

Tallbecksolja

2012

0,20

88

Tallbecksolja

2013

0,30

89

Tallbecksolja

2014

0,40

90

Tallbecksolja

2015

0,30

91

Tallbecksolja

2016

0,90

92

Tallbecksolja

2017

1,00

93

Tallbecksolja

2018

1,30

94

Tallbecksolja

2019

0,80

95

Torv

1991

0,00

96

Torv

2001

20,0

97

Torv

2011

5,00

98

Torv

2012

4,60

99

Torv

2013

8,90

100

Torv

2014

8,50

101

Torv

2015

5,00

102

Torv

2016

2,80

103

Torv

2017

0,00

104

Torv

2018

0,00

105

Torv

2019

0,00

106

Trä- och barkpellets

1991

0,00

107

Trä- och barkpellets

2001

0,00

108

Trä- och barkpellets

2011

8,00

109

Trä- och barkpellets

2012

3,00

110

Trä- och barkpellets

2013

7,00

111

Trä- och barkpellets

2014

4,50

112

Trä- och barkpellets

2015

4,20

113

Trä- och barkpellets

2016

5,60

114

Trä- och barkpellets

2017

3,70

115

Trä- och barkpellets

2018

3,00

116

Trä- och barkpellets

2019

4,00

117

Övrigt

1991

0,00

118

Övrigt

2001

0,00

119

Övrigt

2011

1,00

120

Övrigt

2013

0,100

121

Övrigt

2014

0,100

122

Övrigt

2015

0,30

123

Övrigt

2016

0,00

124

Övrigt

2017

0,00

125

Övrigt

2018

0,00

126

Övrigt

2019

0,00

Datakälla: Söderenergi
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-08-27