Gå direkt till sidans innehåll

Energikällor för fjärrvärme

Indikator SE. 8.3. 3

En viktig förklaring till Botkyrkas förhållandevis låga utsläpp av växthusgaser är att en stor andel av hushållen och andra byggnader är anslutna till Södertörns fjärrvärmenät. Genom att fjärrvärmeproduktionen är centraliserad till ett fjärrvärmeverk, Igelstaverket i Södertälje, kan man effektivt kontrollera rökgasreningen och bränsleanvändningen. I Igelstaverket har man sedan 1990-talet ersatt fossila bränslen, som kol och olja, med biobränslen vilket kraftigt har sänkt växhusgasutsläppen i Botkyrka. Genom förbättrad rökgasrening har utsläppen av miljöfarliga ämnen minskat.

Förklaring av de bränslen som används för att producera fjärrvärme i Botkyrka:

  • Skogsbränsle – rester från skogsavverkning samt biprodukter från skogsindustrin såsom spån och bark.

  • Träpellets – förädlas av såg- och kutterspån från gran och fur. En biprodukt från sågverk och hyvlerier.

  • Tallbeckolja – biprodukt som uppstår vid pappersmassetillverkning.

  • Returträ – utsorterat trä, rivnings- och emballagevirke från byggen, industri, handel och kontor.

  • Utsorterat avfall – kontors- och industriavfall som består av papper, trä, plast och gummi (ej däck), som krossats, siktats och rensats från metaller, sand och andra föroreningar.

  • Eldningsolja – används för att tända pannor och när det är riktigt kallt. Utgör mindre än 1%.

Fördelningen av de bränslen som används för att producera fjärrvärme i Botkyrka.

Rad-id Fjärrvärmeenergikällor Senaste värdet (Procent (%)) Datum

0

Totalt

 100

2019

1

Returflis

 61,0

2019

2

Skogsflis

 22,0

2019

3

Bränslekross

 11,0

2019

4

Trä- och barkpellets

 4,00

2019

5

Tallbecksolja

 0,80

2019

6

Elektricitet

 0,80

2019

7

Eldningsolja

 0,50

2019

8

Övrigt

 0,00

2019

9

Kol

 0,00

2019

10

Styckestorv

 0,00

2019

11

Torv

 0,00

2019

Datakälla: Söderenergi
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-08-27