Gå direkt till sidans innehåll

Återvunna och förnyelsebara bränslen i fjärrvärmeproduktion

Indikator SE. 8.3. 4

Det höga antalet hushåll som är anslutna till fjärrvärme är en anledning till de relativt låga utsläppen av växhusgaser i Botkyrka.

De energikällor som används i Igelsta fjärrvärmeverk är till största del av returträ (utsorterat trä, rivnings- och emballagevirke från byggen, industri, handel och kontor). Även förnyelsebara energikällor som restprodukter från skogsavverkning och träpellets används samt verksamhetsavfall som utgörs av papper, trä, plast och gummi (ej bildäck).

I Igelstaverket används inte hushållssopor som energikälla, till skillnad från Högdalens fjärrvärmeverk i södra Stockholm som huvudsakligen använder hushållssopor. En del av husållssoporna som används i Högdalens fjärrvärmeverk kommer från Botkyrka.

Utveckling för återvunnen och förnyelsebar energi inom fjärrvärmen.

Rad-id Mätområde Datum Värde (Procent)

0

Totalt

1991

25

1

Totalt

1992

36

2

Totalt

1993

46

3

Totalt

1994

51

4

Totalt

1995

70

5

Totalt

1996

69

6

Totalt

1997

67

7

Totalt

1998

70

8

Totalt

1999

74

9

Totalt

2000

83

10

Totalt

2001

79

11

Totalt

2002

67

12

Totalt

2003

64

13

Totalt

2004

72

14

Totalt

2005

80

15

Totalt

2006

76

16

Totalt

2007

73

17

Totalt

2008

76

18

Totalt

2009

69

19

Totalt

2010

85

20

Totalt

2011

88

21

Totalt

2012

87

22

Totalt

2013

89

23

Totalt

2014

91

24

Totalt

2015

94

25

Totalt

2016

96

26

Totalt

2017

99,5

27

Totalt

2018

99,1

28

Totalt

2019

99,5

29

Procent

1991

25

30

Procent

1992

36

31

Procent

1993

46

32

Procent

1994

51

33

Procent

1995

70

34

Procent

1996

69

35

Procent

1997

67

36

Procent

1998

70

37

Procent

1999

74

38

Procent

2000

83

39

Procent

2001

79

40

Procent

2002

67

41

Procent

2003

64

42

Procent

2004

72

43

Procent

2005

80

44

Procent

2006

76

45

Procent

2007

73

46

Procent

2008

76

47

Procent

2009

69

48

Procent

2010

85

49

Procent

2011

88

50

Procent

2012

87

51

Procent

2013

89

52

Procent

2014

91

53

Procent

2015

94

54

Procent

2016

96

55

Procent

2017

99,5

56

Procent

2018

99,1

57

Procent

2019

99,5

Datakälla: Energimyndigheten
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-11-24