Gå direkt till sidans innehåll

Antal oljepannor

Indikator SE. 8.3. 2

Diagrammet visar antal pannor som använder olja, både rena oljepannor samt en handfull kombipannor för olja och ved.

Antalet småhus som värms upp med olja minskar stadigt. En anledning till att antalet oljepannor minskar är att det har blivit billigare att värma upp hus med andra energikällor.

Antal småhus som använder oljepannor för uppvärmning.

Rad-id Mätområde Datum Värde (Antal småhus)

0

Totalt

2009

325

1

Totalt

2012

272

2

Totalt

2013

201

3

Totalt

2014

164

4

Totalt

2015

164

5

Totalt

2017

124

6

Totalt

2018

100

7

Totalt

2019

80

8

Totalt

2020

64

9

Totalt

2021

50

10

Totalt

2022

40

11

Totalt

2023

18

12

Antal oljepannor

2009

325

13

Antal oljepannor

2012

272

14

Antal oljepannor

2013

201

15

Antal oljepannor

2014

164

16

Antal oljepannor

2015

164

17

Antal oljepannor

2017

124

18

Antal oljepannor

2018

100

19

Antal oljepannor

2019

80

20

Antal oljepannor

2020

64

21

Antal oljepannor

2021

50

22

Antal oljepannor

2022

40

23

Antal oljepannor

2023

18

Datakälla: Botkyrka-Salem sotningsdistrikt

Kommentar

Värdet från och med 2012 gäller juni respektive år.

Kontakt:
Uppdaterad: 2024-03-06