Gå direkt till sidans innehåll

Antal oljepannor

Indikator SE. 8.3. 2

Diagrammet visar antal pannor som använder olja, både rena oljepannor samt en handfull kombipannor för olja och ved.

Antalet småhus som värms upp med olja minskar stadigt. En anledning till att antalet oljepannor minskar är att det har blivit billigare att värma upp hus med andra energikällor.

Antal småhus som använder oljepannor för uppvärmning.

Rad-id Antal oljepannor Senaste värdet (Antal småhus) Datum

0

Antal oljepannor

 18

2023

1

Totalt

 18

2023

Datakälla: Botkyrka-Salem sotningsdistrikt

Kommentar

Värdet från och med 2012 gäller juni respektive år.

Kontakt:
Uppdaterad: 2024-03-06