Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Indikator SE. 8.1. 2

Här visas Botkyrkabornas genomsnittliga energianvändning per år.

I Kategorin Bostad ingår hushållsel, el till värmepump och fjärrvärme. Även eldningsolja och träpellets till pannor ingår i den kategorin.

Kategorin Transport inkluderar användning av drivmedel för person- och yrkestrafik. Det gäller främst bensin och diesel, men även mindre mängder etanol och el.

Kategorin Övrigt gäller främst el och fjärrvärme som används av offentlig verksamhet, industri, företag, dagligvaruhandel, restauranger och jordbruk uppdelat per kommuninvånare. I denna kategori används även diesel för drift av olika arbetsmaskiner.

Energianvändningen i Botkyrka minskar både totalt och per invånare. I bostäder kan energianvändningen variera mellan åren beroende på årsmedeltemperatur. Men nedgången kan också tyda på att energieffektiviseringsåtgärder som till exempel värmepumpar, solfångare och ledlampor har effekt. En trend är att energianvändningen för transporter minskar, vilket är en följd av energieffektivare fordon. Transporter är den sektor som är mest fossilbränsleberoende.

Energiförbrukning i Botkyrka per invånare, uppdelat på olika sektorer.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kwh/inv)

0

Totalt

2009

21450

1

Totalt

2010

21180

2

Totalt

2011

19030

3

Totalt

2012

18500

4

Totalt

2013

17810

5

Totalt

2014

13960

6

Totalt

2015

14590

7

Totalt

2016

13330

8

Totalt

2017

14020

9

Bostad

2009

6552

10

Bostad

2010

7317

11

Bostad

2011

6780

12

Bostad

2012

7045

13

Bostad

2013

6682

14

Bostad

2014

6278

15

Bostad

2015

6374

16

Bostad

2016

5936

17

Bostad

2017

5915

18

Transport

2009

7757

19

Transport

2010

7306

20

Transport

2011

6350

21

Transport

2012

6046

22

Transport

2013

6025

23

Transport

2014

3739

24

Transport

2015

3861

25

Transport

2016

3903

26

Transport

2017

4602

27

Övrigt

2009

7145

28

Övrigt

2010

6555

29

Övrigt

2011

5904

30

Övrigt

2012

5414

31

Övrigt

2013

5107

32

Övrigt

2014

3944

33

Övrigt

2015

4360

34

Övrigt

2016

3489

35

Övrigt

2017

3502

Datakälla: SCB
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-01-08