Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Indikator SE. 8.1. 2

Här visas Botkyrkabornas genomsnittliga energianvändning per år.

I Kategorin Bostad ingår hushållsel, el till värmepump och fjärrvärme. Även eldningsolja och träpellets till pannor ingår i den kategorin.

Kategorin Transport inkluderar användning av drivmedel för person- och yrkestrafik. Det gäller främst bensin och diesel, men även mindre mängder etanol och el.

Kategorin Övrigt gäller främst el och fjärrvärme som används av offentlig verksamhet, industri, företag, dagligvaruhandel, restauranger och jordbruk uppdelat per kommuninvånare. I denna kategori används även diesel för drift av olika arbetsmaskiner.

Energianvändningen i Botkyrka minskar både totalt och per invånare. I bostäder kan energianvändningen variera mellan åren beroende på årsmedeltemperatur. Men nedgången kan också tyda på att energieffektiviseringsåtgärder som till exempel värmepumpar, solfångare och ledlampor har effekt. En trend är att energianvändningen för transporter minskar, vilket är en följd av energieffektivare fordon. Transporter är den sektor som är mest fossilbränsleberoende.

Energiförbrukning i Botkyrka per invånare, uppdelat på olika sektorer.

Rad-id Energianvändning per person Senaste värdet (kwh/inv) Datum

0

Totalt

 14020

2017

1

Bostad

 5915

2017

2

Transport

 4602

2017

3

Övrigt

 3502

2017

Datakälla: SCB
Kontakt:
Uppdaterad: 2020-01-08